Engel, tid til at vågne nu

7. december 2021 Slået fra Af Viktor

Engle og ærkeengle kan være mennesker. Har du oplevet nye forandringer i dit sind og krop for nyligt ?, så kan her være ret værdifuld information til dig.

Artiklen indeholder hvad man kan kalde ”Guddommelig information”, og er kun for få supermennesker, som føler at de i nyere tid har fået åbnet for nye egenskaber, eller nye måder at tænke og handle på, i retfærdigheden og frihedens navn.

Kan engle være mennesker ?
JA, et menneske kan være eller omdannes til en engel eller en ærkeengel, og hvis du er det, så ved du allerede du er speciel og hermed fortæller vi dig du har pligt til at udføre den mission du er sendt på, for at opretholde retfærdighed og frihed for alle væsener på Jorden, for ondskaben rejser sig lige nu, og planlægger frygtelige ting.

Hvad koster frihed ?
Prisen for frihed og retfærdighed er høj, men den pris har vi ALTID råd til, for Gud er på vores side, og vi vinder ALTID, og de skyldige som angriber frie mennesker med terror, frygt og tvang, taber altid og de mister alle sin inkarnation.

Mørket er bare mørket
Nogle kalder mørket for ondskab. Nogle begår ondskab i både mørket og lysets tjeneste ! Forståelse af mørket og lyset er nødvendig, så læs videre.

Nogle kalder Djævlen, Lucifer og Satan for onde, men fra et videnskabeligt perspektiv er denne kraft nødvendig for alt fysisk liv. Lucifer kræver mere forståelse, så læs videre.

Forskellen på godt og ondt kan kun få mennesker føle i sig, og sådanne supermennesker kaldes for Engle / Ærkeengle / Neteru / Shinning ones / En lys stjerne blandt befolkninger / X-human, og er dem som redder friheden og retfærdigheden for alle når ondskaben breder sig som den gør lige nu i 2021.

Et lysende væsen i hverdagen
En engel er et lysende væsen som i sig selv fuldstændigt forstår frihed og retfærdighed, og kan dømme på stedet uden følelser, og vælge en retfærdig handling hvor friheden er bevaret for alle parter.

En engel tror på frihed til det enkelte væsen, så længe det væsen bruger sin frihed til at lade andre have sin frihed også, ellers inddrages det væsens frie valg.

Akasha-arkivet
En stærk balanceret engel har adgang til at læse andres tanker, se fortiden, nutiden og fremtiden, fra det såkaldte Akasha-arkiv, som der heri gives en videnskabelig forklaring på hvordan fungere.

Denne artikel bygger bro mellem det spirituelle og videnskab / historien.

Vi er mig
Sandheden er at engle, ærkeengle er elektromagnetiske energier kaldet ånder som kan indtage et menneskes sind og krop enten fysisk eller mentalt, eller begge dele, og får nogle mennesker til at føle sig ”ved siden af sig selv”, ”besat” eller have ”flere personligheder” fordi flere energier kan indtage krop og sind på samme tid, derfor kan nogle mennesker med retfærdighed sige ”vi” om sig selv.

Engle-energier kan også forstærke et menneskes sind og dermed krop, og gøre mennesket meget fysisk stærkere end normale mennesker, få et menneske til at se meget ungt ud trods høj alder, sindet bliver mere intelligent, og hjertet åbnes mere så sjælen kan skinne igennem i form af følelser, og resultatet bliver ”En engel” på Jorden, et overnaturligt væsen, et supermenneske.

De gamle Egyptere og ånder
I år -3.500 til år -5.000 for 5.000 til 7.000 år siden, fandtes der ingen ”engle” ved navn. Konceptet ”Engel” fandtes ikke.

Spirits og Angels (Ånder og Engle)
Det fysiske plan hvor din krop befinder sig, kaldes det lavere vibrerende plan.

 • Ligesom en radiokanal på FM 88.0 Mhz

Det plan engle og ånder befinder sig på kaldes; de højere rigere, altså højere vibrerende plan.

 • Ligesom en radiokanal på FM 106.88 Mhz

De to radiokanaler 88.0 Mhz og 106.88 eksistere oven i hinanden i samme verden hele tiden, men radioen afspiller kun den brugeren har tunet ind på, for de er adskilt af forskellig frekvensbånd / dimension. Der eksistere altså et slør imellem dem, så de er adskilt selvom de eksistere oven i hinanden. Sådan er det også med dimensioner hvad angår ånder og engleenergier.

Atomer, mineraler, planter, dyr og mennesker eksistere på flere plan på samme tid; fysisk og energisk ikke fysisk…

Din krop eksistere altså her på et fysisk plan, og på højere plan hvor den herfra set er et lysvæsen af biophotoner.

Det højere hurtigere vibrerende plan, er usynligt fra det lavere plan menneskekroppen eksistere på.

The Neteru
De gamle Egyptere (år -3.500 eller mere) kaldte højere vibrerende energier for “The Neteru” som er et hieraki af energier (kaldet Spirits) som ved viljestyrke eller efter behag kan gå ind i et fysisk element som mineraler, planter, dyr eller ind i et menneskes krop og sind og få et menneske til at føle sig som ”ude af sig selv” / skør / besat / flere personligheder / ved siden af sig selv eller forandret med nye egenskaber som gør mennesket stærkere, klogere end “normale” mennesker.

Engle konceptet opfindes
“The Neteru” kaldes senere i historien bl.a. af Hebræere i år -300 i skriftrullen “The Codex Sinaiticus” for “Engle” der får navne og afbildes som personlige figurer alt efter energiernes egenskaber, altså det som Egypterne kalder ”The Neteru”.

Ærkeengle
“The Spheres of Neteru” (Sfærerne af Neteru), kaldes stadigt i dag for ærkeengle og engle og er et hieraki af energiniveauer inddelt i frekvensområder kaldet ”realms” (Riger / dimensioner) i universet… og disse energier kan f.eks. gå ind i en menneskelig krop og give kroppen de egenskaber som energierne har, enten af energiens egen vilje fordi krop og sind hos mennesket er åbne for det, eller tilkaldt af mennesket selv af fri vilje.

En ærkeengel er en meget stærk energi, som på Jorden er i øverste hierarki lige under den altskabende guddommelige kreative kraft hvorfra ærkeenglen er ”budbringer” til andre Engle og mennesker.

Der er 4 hovedsagelige ærkeengle, og de er indelt efter de 4 elementer som skaber alt på Jorden.

 • Ild, Mikael
 • Vand, Gabriel
 • Jord, Uriel
 • Luft, Raphael

Alle navne på ærkeengle slutter med ”el” som betyder Gud. En ærkeengel er derfor en Engel lige under Gud.

Mørket føder lyset
I starten fandtes der kun én kreativ guddommelig kraft, det Feminine mørke, som gør sig selv gravid og føder det Maskuline lys som eksplodere i ”The big bang” og suser ud i alle retninger og oplever hvad som er ”derude”, og vender med tiden tilbage med sin viden til Mørket, livmoderen, Moderen, og aflevere alt det som det har oplevet og bliver genfødt på ny. Således er cyklussen af livet skabt, og sådan ved Mørket ”Livmoderen” / Moderen ALT, fordi alt vender hjem med information til hende, og derfor er Moderen den mægtigeste Gud af alle, fordi hun har størst viden og visdom.

Ordet er Gud
Ordener beskriver; I begyndelsen var der helt sort, så kom braget fra en eksplosion, kaldet ”ordet” i religioner. Ordet siges at være fra en mørk substans som gjorde sig selv gravid og fødte lyset i en eksplosion, og de vibrationer skaber stadigt det udvidende univers og kendes som lyset, og foregår som ved celledeling.

 • Videnskaben ved i dag, at det er lyd som skaber lys ! = Ord bliver til lys…

Menneskers ord er lyde som vibrerer atomer, og derfor kan ”ord” / ”lyde” påvirke omgivelserne… Bestemte ord udtalt på bestemte måder kan derfor påvirke virkeligheden vi lever i.

Druider eksisterer
En legende fortæller at Vatikanet med soldater forsøgte at overtage druidernes område engang, men der blev Vatikanets soldater mødt af en hær af kvindelige troldmænd med langt hår, som sagde frygtelige ord og lyde som lammede soldaterne der blev væsentligt skadet, og Druiderne er blevet ladt i fred siden da.

Mørket og lyset
Alt liv kommer fra en liv-moder, et sted som kan skabe liv.

 • En mand er på engelsk ”Man”.
 • En kvinde er på engelsk ”Wo-Man”
 • En livmoder hedder på engelsk ”Womb”
 • En kvinde er en mand med en livmoder = Womb Man = Woman = Kvinde.

En kvinde kender vi som Feminin, og en mand som Maskulin.

 • Det Feminine er mørket
  • En negativt elektrisk ladet strøm
   • Alternativ forståelse (Minus på et batteri)
  • Planeten Jordens krop
  • Elementerne Jord og Vand
  • Alt viden og visdom
 • Det Maskuine er lyset
  • En positivt elektrisk ladet strøm
   • Alternativ forståelse (Plus på et batteri)
  • Jordens atmosfære (ilt og Co2 osv.)
  • Elementerne Ild og Luft
  • Alt viden, (ingen visdom)

Viden og Visdom
At vide hvordan at tage sko på, at cykle, at heale, at gå i krig er Viden.

Visdom er at vide hvornår at tage sko på, hvornår at cykle, hvornår at heale, hvornår at gå i krig.

Eksempel på Feminin og Maskulin i livet;
Drengen vil gerne cykle over et flyvhop ude på vejen.

Pigen siger ofte ”Jeg tror det er en dårlig ide”.

Drengen (det lyse Maskuline) har ideerne / en viden til at lave et flyvhop og modet til at cykle over det.

Pigen (det mørke Feminine) har visdommen til at advare om det kan være en meget dårlig ide.

Drengen synes at pigen er en ”lyse”-slukker, ved at prøve at stoppe ham.

Pigen synes drengen leger med ”døden” som også er ”Mørket” ved at udføre sin ide.

 • Det Feminine er stilhed og ro
  • Visdom
  • At lave handlinger med omtanke
 • Det Maskuline er larm
  • Viden
  • At lave handlinger uden omtanke

Gud er en kvinde
Udtrykket “engel” kommer fra græsk ”Angelos” som betyder “budbringer”.

”Angelus” betyder overnaturlig. (bemærk u i Angel u s)

 • “Ange” betyder;
  • Feminin, som er mørket
  • En negativ elektrisk ladning
  • En magnetisk kraft
 • “Los” er fra det proto-indo-europæiske ord ”lewk” og ”Lus” betyder‎;
  • Lys / at skinne / hvid lys = Det maskuline
  • En positiv elektrisk ladning
  • En elektrisk kraft

Proto-indo-europæisk er et sprog talt i år -4.500 til -2.500, altså et over 6.100 år gammelt sprog.

Vi bygger en engel
Ange + Lus = Mørke + Lys = Elektrisk+Magnetisk kraft = Elektromagnetisk kraft.

Biblen beskriver at engle kan tage form som et menneske der hverken gifter sig eller dør.

Ordet Angelos bliver til det engelske ord “Angel”.

 • “Ang” betyder “at bøje”
 • ”El” betyder ”Gud”
  • “El” kommer fra det Fønikiske ord ”Elēkrŏn”
  • Elēkrŏn betyder “Shinning” noget som lyser / skinner.

En engel kan dermed oversættes til “lys-bølge”, noget som skinner af lys.

Et menneske celler afgiver biophotoner som er lys.

Atomer til liv
Det Fønikiske ord ”Elēkrŏn” menes at betyde ”Elektron”.

Det simpleste atom består 72% af hele universet af, og det er et brintatom med én proton i atomkernen og ét elektron i omløb omkring atomkernen.

 • Én proton kan kort fortalt udsende lys.
  • En proton er Maskulin og lyset.
 • Én elektron udtrykker en mørk kraft
  • Én elektron er Feminin og mørket.

Energien mellem proton og elektron får elektronet til at lyse, ellers er det kun mørkt.

Når en elektron er Fønikisk elēkrŏn, så siger man faktisk at den første Gud er Feminin og en guddommelig kreativ kraft der indeholder en mængde maskulin lys som kan skabe liv i sig selv. Gud kan derfor meget vel være en kvinde, og en mindre del mand.

George Lucas, skaberen af filmene Star Wars, siger at ”Den mørke side af livskraften” er stærkest, hvilket er sandt fordi det er den store livmoder, mørket som alt liv vender hjem til og genfødes.

 • Mørket skal kun vente på lyset vender hjem igen, og alt lys slukkes på et tidspunkt.
 • Lyset skal arbejde for holde sig selv i live, for hele vejen rundt om er døden som er det absolutte mørke, det ultimative Feminine.

I filmen ”En frygtelig kvinde”, ser vi Rasmus som møder sit livs kærlighed, en kvinde som ret hurtigt rydder op i hans lejlighed, og snart i hele hans liv, og snart smider hun ham ud af forholdet også, og man kan sige hans livsgnist (hans maskuline lys) blev kraftigt dæmpet.

Filmen ”En frygtelig kvinde”, er et perfekt eksempel på hvor det stærke mørke Feminine ”rydder op” via en stærk magnetisk kraft som suger alt i sig, og vil dræbe et svagt Maskulin pga. nedbrydning af kroppen så sygdom opstår, hvilket er en naturlov, hverken ondt eller godt.

Livsenergien på atomplan
I det simple brintatom opstår der elektrisk energi mellem det mørke elektron og det lyse proton, og samlet danner det livet, det vi kender som livskraften, ”The Force”, ”Den universelle livsenergi” som går igennem alle planeter, alt liv, i ALLE skabte universer, og forbinder dem med hinanden.

De 144.000 engle vågner endnu engang
I flere religioner er beskrevet at Guds hær består af 144.000 Engle, som sammen vil kæmpe og vinde over den mørke ondskab, når tiden er rigtig.

Twin Flames
I nogle religioner bliver kvinden Jomfru Maria gravid uden en mand, og føder Jesus, som er et væsen skabt af mørket (livmoderen) og lyset det maskuline, hvilket kun kan ske i et væsen som androgyn, dvs. et væsen med begge sæt kønsorganer, et væsen af ligeligt Feminin og Maskulin, en kvinde og en mand i samme krop, hvilket passer med Platos historie herunder;

De 72.000 samlede Engle er Twin Flames
Plato skrev for Ca. 2.500 år siden om 72.000 androgyne mennesker som hver har én krop med to arme, to ben, et hoved med to ansigter ligesom to mennesker kombineret sammen i én krop kaldet “dobbeltmennesker”. Disse dobbeltmennesker var meget hurtige og meget kraftfulde, og havde to sæt kønsorganer, men de udgjorde en trussel mod Guderne. Guden Apollo splittede de androgyne mennesker midt over i to halvdele, så de 72.000 dobbeltmennesker blev til 144.000 meget utilfredse enkelte kroppe, som alle leder efter sin anden halvdel for at blive hel igen.

Når to tidligere androgyne mennesker fandt hinanden, ville de holde om hinanden så meget de kunne for at forsøge at vokse sammen igen. Zeus forbarmede sig og vendte deres kønsorganer til forsiden på dem så de kunne smelte sammen der og føle sig mere sammenkoblede.

I dag betyder ordet “androgyn” én person med ligeligt Feminine og Maskuline træk.

Knights Templarer (Tempelridderne) og mange andre ordener søger perfekt balance mellem Feminin og Maskulin i sindet fordi det giver en mentalt overlegen, fysisk stærk og hurtig og meget visdommelig person, som lever længere og ser yngre ud end “normale” mennesker. Beskrevet som dem der bliver gamle i landsbyen med et udseende som et barn.

“Normale” mennesker kan efter bestået test også blive supermennesker via træning og et ritual kaldet “Living Resurrection” hvor man har en ud af kroppen oplevelse i 3 dage, et ritual som Plato også har gennemgået, hvorefter han blev meget kreativ, og blev meget kendt, og han blev Ca. 80 år gammel hvilket er meget i år -348.

Guds 12 legioner
I Biblen siger Jesus da han er arresteret at Gud kan levere 12 legioner af engle. En romersk legion er 6.000 soldater. 12 x 6.000 er 72.000 engle, hvis en Guds legion altså er samme mængde som en romersk legion.

The Book of Revelations beskriver der vil inkarnere 144.000 sjæle som er lysarbejdere der vil redde Jorden fra Mørkets onde kræfter, i sluttiden af Kali Yuga.

Biblen beskriver 144.000 sjæle som blev sendt til Jorden for 8 millioner år siden, og skulle blive på Jorden igennem mange livstider og udføre en guddommelig mission. 144.000 / 2 giver 72.000 samlede sjæle / Engle / Neteruer, altså to mennesker som finder sammen (Twin Flames) hvilket giver begge Twin Flames mange gange højere styrke.

 • Twin Flames tiltrækkes fysisk stærkt til hinanden når de mødes, og sex er godt og de to vil helst smelte sammen med den anden engel, så de krammer længe og fast.

Særligt stærke indivder, såkaldte ”X-men” / Mutanter / Jesuser
Twin Flames ses ofte som Healere, Clairvoyante, Klarsyn og eller er undervisere med en viden og forståelse som er millioner af år foran normale menneskers tankegang, og mange menes at være inkarnationer af tidligere Tempelriddere, Cisterianske munke eller fra andre ordener som Mandeanerne.

Twin Flames kommer fra verdener med langt højere udviklet teknologi end på Jorden. En Twin Flame inkarnere enten sammen eller enkeltvis på planeter for at udføre missioner. En Twin Flame har ofte ”mind blowing” / hjernevridende nye ideer om alt, de er meget intelligente og foran med nye ting.

Twin Flames er engle der er telepatiske og kan selv-heale og leve meget længe i samme krop med overlegent helbred hvilket skyldes overlegen sindsindstilling. Nogle Twin Flames er på Jorden for første gang og kan virke naive men de er meget længere fremme i udvikling, viden og visdom end normale mennesker på Jorden.

Hver sin del af spektret
Den ene Twin Flame kan være højt spirituelt udviklet med lille jordforbindelse, mens den anden Twin Flame er mere materialistisk og fokuseret på at skabe penge og materialistisk sikkerhed og jordforbundet, og det er en del af missionen at Twin Flames er opdelt i spirituel og jordforbundet.

Den jordbundne Twin Flame føler forbindelsen til sin spirituelle Twin Flame, men kan finde på at flygte fra det og finde en anden jordbunden soulmate (sjæleven).

I nogle sjældne tilfælde kan Twin Flames have forskellig fysisk alder og forskellig alder af sjælen, og den ene Twin Flame kan have bedre helbred end den anden, hvilket skyldes traumer i tidligere inkarnationer hvor den ene Twin Flame har oplevet grusomme ting og måtte standse inkarnationen for at heale i højere rigere i mange menneskelevetider, imens den anden Twin Flame har levet mange flere inkarnationer, og forlængst forstået tidligere traumer. Derfor kan der opstå en ung sjæl Twin Flame som stadigt husker traumer og er forsigtig, og en ældre og mere voksen sjæl Twin Flame som tør mere, og det kan give et mystisk dynamisk forhold mellem de to.

Kali Yuga og The Golden age of enlightenment
Jorden er nu i slutningen af Kali Yuga, og den 7.ende tid “The Golden age of enlightenment” er ved at begynde, og hver gang der sker et Age-skift / Yuga skift opstår der ondskab fra den afgående Yuga eller Ages regeringer eller råd som mener de har ret til at beholde magten. Hver gang, hver eneste gang bringer regeringer eller råd TVANG og frygt frem for at styre befolkningen, men de taber også hver eneste gang, for de 144.000 Twin Flames / Engleenergier / Neteruenergier vågner i mennesker og rejser sig som en gigantisk stor styrke tilsammen og sørger for at alt går retfærdigt til og fjerner dermed alt ondskab fra Jorden.

F.eks. skete det i Warsawa under forrige verdenskrig i Polen at Polakkere havde gemt sig i kloakerne i månedsvis, for derefter at storme ud og totalt fjerne fjenden tyskere og russere fra polakkernes by Warsawa. Begivenheden kaldes populært “The Warsaw Uprising” og “Wyzwolenia” som betyder “Liberation” som betyder “Befrielse”. Polakkerne sejrede, men desværre døde lederne af oprøret som de første, da de gik først op af kloakerne. Som sagt er prisen for frihed høj, men belønningen er lige så høj i form af frihed og retfærdighed til ens kære.

Alle som har begået ondskab mod befolkningen bliver straffet med døden ved domstol, som det skete efter forrige verdenskrig.

Jorden og Yuga
Jordens akse mellem Nord og Syd er tiltet 23,5 grader, og rotere mod uret, og en komplet 360 grader rotation tager 25.920 år, hvilket giver hvert stjernetegn en tidsperiode på 25.960/12 = 2.160 år, og kaldes en Age (tidsalder). Stjernetegns aldre kommer på i baglæns rækkefølge, derfor er det nu tiden for Vandmanden, og Fiskenes tidsalder skal afgive magten til Vandmanden.

Slutning på verden er misforstået
Udtrykket “End of times” eller “End of The World” betyder slutning på et stjernetegns tid, og starten på et nyt stjernetegns tidsalder (Age).

Ordet “World” betyder oprindeligt “Age”. Jesus siger “I will be with you always, even till the end of the world”. Nye bibelversioner er oversat mere korrekt og beskriver “I will be with you always, even till the end of the age”.

Oversat til dansk om det Jesus siger; ”Jeg vil være med dig altid, til enden af verden”, men det skal oversættes korrekt til ”Jeg vil være med dig altid, til enden af tidsalderen”.

 • Den katolske pave går i en dragt som ligner en fisk, hatten er et fiskehoved.
 • Jesus var en fiskermand.

Jesus er fiskenes stjernetegn, og Jesus er med mennesker indtil Fiskenes stjernetegns tidsalder er slut og overtages af stjernetegnet Vandmanden hvis tidsalder begynder mere og mere for hver dag der går nu.

 • Se f.eks. den nyere film “Aquaman” hvor ovenstående foregår; at verden skabt i fiskenes tegns ledere ikke vil afgive verden til vandmanden fredeligt, og krig opstår ligesom nu i 2021, og sådan var det også med Atlantis fordi lederne ikke ville afgive magten til næste tidsalder, og de prøvede at tvinge befolkningen til at blive hos lederne, men befolkningen sagde fra, og Atlantis blev ødelagt.

Udelukkende Maskulin domineret verden
Mange religioner ser det Feminine, mørket, livmoderen som ond, og derfor har vi på Jorden de foregående 2.022 år udelukkende haft Maskuline religioner, selv Buddhisme er Maskulin domineret.

Islam, Kristne, Katolikker og Jøder har alle udelukkende mandelige præster, undtagen f.eks. protestantisk kristne som nu i moderne tid har kvindelige præster. Katolikker har også kvindelige præster men de er ikke anerkendt af Vatikanet som er øverste orden i Katolsk tro.

Tesla Teknologi
Nikola Tesla, manden som fandt de elektriske principper som bruges i alt elektronik i dag, spoleteknologi eller rettere vortex-energi, sagde at den Feminine elektrisk ladede kraft er som et sort hul, et vortex, en magnetisk kraft. Nikola Tesla kaldte den maskuline positivt ladede elektriske kraft for en eksplosion, det maskuline.

Alt teknologi siden år 0, er baseret på eksplosioner;

 • Bilmotoren
 • Bomber
 • Krig med eksplosionsvåben som
  • Projektilvåben
  • Geværer
  • Rifler
  • Pistoler
  • Håndgranater

og igennem den maskuline kraft er dele af verden erobret og ombygget efter maskuline principper.

Det Feminine rejser sig
Politikere startede pludseligt en trend, et skuespil, med at kvinder følte sig befamlet af mænd, og pludselig nu er vi i en verden hvor kvinder teoretisk har mere ligeligt magt som mænd, og mænd skal holde afstand til kvinder og udfylde samtykke før sex osv.

I de sidste Star Wars film, dør manden Luke Skywalker, og den sidste Skywalker bliver en kvinde ved navn ”Rey”.

Symbolisme i politik og opdigtede artikler i medierne, er tegn på et spil fra toppen som driver det Feminine frem i denne verden, fordi det er tid til det. Der har været en tidsalder hvor kvinder bestemte over hele Jorden, og mænd var arbejdskraften, men mændene grupperede sig og blev voldelige og overtog magten, og det blev verden særdeles dårlig af.

Det Feminine kan betyde stor destruktion
Hele den verden du lever i lige nu på Jorden er udelukkende skabt på Maskuline principper, livet har ynglet løs og mængden af mennesker er nu så højt at hvert menneske er blevet mindre værd, så derfor behandler mennesker nu hinanden rigtig dårligt og der er millioner af flygtninge fra krig, og friheden er i fare.

 • Det Feminine er IKKE en lille rar pige med en lys stemme. Det Feminine er et koncept som vil opføre og udspille sig som egenskaberne beskrevet heri om den Feminine kraft.

Husk på; Det Feminine er en kraft som suger meget af det Maskuline tilbage hvor det kom fra. Når det Feminine øges i denne verden betyder det destruktion af meget af det gamle; gamle bygninger, gamle teknologier onde og gamle dele af medicinalindustrien, gamle banksystemer og forsikringer, fordi alle ovenstående gamle ting drives af frygt, og frygt er slut i den energi Jorden går ind i nu. Verden bliver efter oprydningen et dejligt balanceret sted af retfærdighed og frihed, sygdom og lidelse er slut og der er ingen behov for en “Medicinalindustri” eller penge som vi kender det nu. Verden på Jorden bliver et sted hvor mennesker værdsætter sig selv, hinanden, dyrene, naturen og planeten selv, et sted man virkelig ønsker at inkarnere.

Den gyldne tidsalder kan begynde, men det kræver at alle engle begynder at opfatte hvad de i virkeligheden er, og kom her for. Vi er få, men vores styrke er ultimativ enorm i forhold til nogen anden hær på denne planet. Find andre engle som dig, og stå sammen med dem så mødes vi alle når tiden er rigtig. Stå fast på din retfærdighed og evne til at dømme for at bevare friheden på Jorden for alle mennesker, dyr, planter, mineraler og Jorden selv.

Det femte element, Akasha
Akasha er indianernes navn for det femte element som udgør et tomrum (The Void) imellem de 4 elementer Ild, Vand, Jord og Luft…

 • Elementerne Ild og Luft er maskuline, og deri er en elektrisk information fra Fadderen / lyset.
 • Elementerne Jord og Vand er Feminin, og deri er en elektrisk information fra Moderen / liv-moderen / mørket hvorfra alt nyt fødes, og skal tilbage til, og genfødes igen.

Alt luft du indånder indeholder elektromagnetisk information. Alt væske du drikker indeholder elektromagnetisk information.

Alt luft du udånder, og alt vand su udleder fra din krop indeholder information om dig.

Kun balance giver adgang
Alt information fra alle verdener / dimensioner, alle væsener, dig selv, din familie, endda politikeres tanker og hensigter, alt liv nogensinde skabt flyder i dele af de 4 elementer Ild og Luft, Jord og Vand, i form af radiosignaler, elektromagnetisk information udsendt af alt liv alle steder i alle dimensioner, i et intergalaktisk internet om du vil.

Din hjerne kan med sine 100 millioner små facet piezokrystaller i de to yderste hjernelag opfange og dekode elektromagnetisk information (organiske radiosignaler) fra f.eks. Akasha-arkivet til tanker og billeder i dig via. centralhjernen kaldet ”Det tredje øje”, om fortiden, nutiden og fremtiden.

Fordi Aksaha er et perfekt balanceret resultat af de 4 elementers elektriske information, opstår der at alt information fra de 4 elementer, fortid, nutid og fremtid findes i det femte element Akasha, og sådan er konceptet “Akasha arkivet” opstået… Et arkiv af en samlet elektromagnetisk information om alt udenfor tid og rum.

Absolut balance nødvendig
Kun dem med perfekt og absolut balance i alle 4 elementer, enten konstant eller igennem vilje og balance i sindet kan opnå at placere sit sind synkront med Akasha elementet som er nødvendigt for at få information fra Akasha-biblioteket kendt som “The Akasha archive”.

Viden og visdom fra Akasha-Arkivet er kun tilgængeligt til dem som kan opnå perfekt balance i sit sind.

Nogle er født som et perfekt balanceret væsen, og kan allerede tidligt i livet få information fra Akasha-arkivet.

Som foroven således forneden
Kig ud på stjernerne og du kigger ind i dig selv.

For at rejse til stjernerne skal du blot rejse ind i dig selv.

Alt hvad er foroven er også forneden = Alt som er udenpå er også indeni.

Aksha-Arkivet er INDEN I dig, og dannes i dit indre Tempel (midt i dit hoved), og når du finder balance og absolut ro i dig selv, får du adgang til Akasha-Arkivet som kan fortælle dig alt du leder efter, inklusiv fremtiden.

Dit hoved ER et Tempel
På hver side af dit hoved har du tindinger, som på engelsk hedder ”Temples”, og buen fra Temple til Temple er din kranieskal, og husk på en Ærkeengel hedder Archangel som betyder;

 • Arch = Bue = Kraniet eller indgangen til en bygning som er et tempel.
 • Ang = at bøje
 • El = Gud

Dit hoved er det buede Tempel hvor Neteru-energien som kan identificeres som en Ærkeengel-energi, kommer ind som elektromagnetisk energi, og giver dig styrker af den Ærkeengel du er åben overfor. Jo mere du balancere dit sind og dit hjerte (følelser), desto stærkere og højere energier kan du få ind i dit sind og igennem hjertet og til din fysiske krop.

 • Sindet er hvor tankerne er.

Læge Bruce Lipton ekspert i Epigentik, som betyder ”hvordan gener kan påvirkes af tanker”, fortæller at;

 • Det du er overbevist om, vil dine celler forsøge at skabe
  • Dem som tror på lægens ord om at de vil dø om 3 måneder, vil faktisk dø om 3 måneder
  • Dem som tror på de er absolut sund og raske, vil få et helbred sådan
 • Det du tror på, tror dine celler i kroppen på
  • Mennesker har helbredt sig selv, alene ved at træne sindet
  • En læge blev lam efter rygsøjlen blev brækket flere steder, men blot ved at tænke på at han stod på ski, løb osv. begyndte kroppen at fungere igen, og han helbredte sig selv med sit sind.

I gamle beskrivelser af okkult healing, er det beskrevet som i dag, at 90% af alle lidelser skyldes SINDET.

 • Placeboeffekten er op til 72% effektiv, således at en harmløs og fysisk ineffektiv kalkpille mod kræft faktisk ville helbrede kræft med op til 72% sikkerhed, hvis blot en troværdig læge gav den til en patient med kræft.

Pas på med dit sind, for hvis du hører en historie om en sygdom som er gået viralt, så kan den få dit sind til at skabe en sådan lidelse historien beskriver i din fysiske krop, og andre vil tro de kan blive smittet af dig, men det kræver nu deres sind tror på samme virale historie. Når mennesker tror på en historie og har taget valg for at beskytte sig, så vil de gerne gå til tvang af andre for yderligere beskyttelse. Men husk på historien blot er en viral historie som rejser fra sind til sind eller fra medie til sind, og der findes kun én ægte kur, og det er at slukke for hvor historien bliver holdt ii live, i mediet den kom fra.

En historie som går viralt, rejser hurtigt som et virus, derfor hedder det en “historie går viralt”

Husk på dine tanker opstår i Kronechakra i din hjerne, og krone hedder oprindeligt Corona.

Mon du forstår konceptet nu ?

Solen er også Jesus
Jesus er for nogen en mand, for andre er Jesus en personificering af Solen.

Øst er den højre side, som er den spirituelle mørke side som føder Solen som er lyset, som går over himlen i 12 trin, og den har 12 hjælpere.

 • 12 trin er 12 timer
 • 12 hjælpere er de 12 stjernetegn

Vest er hvor Solen “går ned”, den venstre Maskuline side, den såkaldte ”Lysets vej”, hvor Solen rejser hen og opsluges af Mørket, for nogle timer senere at blive genfødt i Øst af livmoderen fra mørket.

Dividere man 12 trin med 3 (som treenigheden) får man 4 som i de 4 elementer; Ild og Vand, Jord og Luft.

Djævlen og alt hans væsen er er din krop
Kirken har i 2.000 år fået mennesker til at ”forsage djævlen og alt hans væsen”, for så kommer man hurtigere ind i Guds rige, og ja det er sandt, for så dør kroppen nemlig hurtigere af sygdom og hurtig alderdom.

Hvem Lucifer virkelig er ?
Phosphorus er et mineral kendt på dansk som “Fosfor”. Fosfor blandet med kulstof-12 er grundlæggende for fysisk DNA i alt fysisk liv i denne verden kaldet Jorden.

Da Atlantis brækkede fra hinanden måtte den særlige stærkt reducerede race med lange baghoveder og en kropshøjde på op til 270cm og meget lyse i huden, rejse ud i verden og genoprette orden efter katastrofen som bragte destruktion Jorden rundt. Racen er kendt som Annunaki, og de var for få til at opretholde egen race, så de blandede sig med den type mennesker som fandtes dengang, og lavede en ny blandingsrace som i Egypten udviklede sig til en ny menneskerace. Efter nogle generationer opstår den nye rene menneskerace som skulle beskyttes og derfor havde de beskyttere kendt som “Followers of Horus”, og disse er kendt som “The shinning ones” høje og lyse i huden.

 • Phosphorus = Phosp – Horus 
 • Horus er en Egyptisk Gud symboliseret af en Falk
 • Horus blev senere i bibler kaldet “Lucifer” bringeren af lys.
 • Kulstof er normalt sort og kunne kaldes “Mørket”..

Ved at blande Horus / Lucifer (Fosfor) med sort kulstof, blander man lyset og mørket og skaber en fysisk form = livets kode DNA, din fysiske krop og alt andet liv på Jorden.

Lucifer er i videnskabens øjne en personificeret figur kaldet Fadderen fordi det er den Maskuline elektrisk positivt ladede energi; et proton i et atom.

666 er din krop
En talrække af 666 er af mange anset som ondt, djævlen, Lucifer, Satan, Baphomet og mange flere navne, som næsten alle er opfundet af Vatikanet og dem som skabte Vatikanet og videre tilbage i historien.

Livets kode eller blot DNA er; 6 elektroner, 6 protoner og 6 neutroner som er i forbindelse med kulstof-12 og Fosfor.

Vatikanet beskriver at djævlen kaldet Satan er menneskets krop, egoet, den del af livet som vil have ting for sig selv, have sex, og eje materialisme.

Sjælen er i Guds rige ifølge Vatikanet.

Hvis du forsager djævlen så forsager du din egen krop, som vil dø hurtigere og som lovet kommer du hurtigere til din sjæl i Guds rige.

Pleje af kun sjælen fører til fysisk død
Kroppen har behov for sex, berøring, mad og væske, samt at have det sjovt, og må gerne eje materialistiske ting, så længe man også har ligeligt kontakt med sin sjæl.

Mangel på kontakt til sjælen vil drukne kroppen i væske og tunghed.

Sjælen er altruistisk, og vil gerne give ubetinget til andre. Sjælen forbindes særligt til ens krop igennem ens hjertechakra (området kroppen mærker følelser i), et udspring af nervebaner fra rygsøjlen til alle organer i hjerteområdet, kaldet hjertechakra. Alle andre chakraer er også bundter eller udspring af nervebaner, som i hvert chakra skaber elektromagnetiske felter, som resultat af nerveceller afgiver elektromagnetiske impulser som kommunikation til de næste nerveceller.

Når man plejer sin krop og sin sjæl, vil man se ung ud i alt den meget forlængede tid man vil leve fysisk i, fordi kroppen får det den skal bruge, og sjælen får det den skal bruge.

X-men og mutanter
Hvis du er nået hertil er det flot. Måske har du set Marvels film; X-men, Captain America, Deadpool ? Eller måske bare Star Wars ?

X-men kan også kaldes ”kors-mænd”, eller blot supermennesker med en særlig energi som giver dem særlige kræfter.

X betyder Zion (og symboliseres som et lige kors), og er en krydsning af en elektrisk positiv strøm fra atmosfæren og en elektrisk negativt ladet strøm fra Jorden og vandet hvilket sker via. særlig Tempel-teknologi som er mange tusinder af år gammel. Brugt korrekt kan Tempel-teknologi ændre et menneskes sammensætning, og skabe et supermenneske, et såkaldt kors-menneske, et Zion-menneske, en X-human og som beskrevet i flere bibler vil 144.000 særlige mennesker mødes ved Mount Zion i Jerusalem for at kæmpe mod ondskaben på Jorden. Mount Zion er stedet hvor særlige skriftruller blev fundet for Ca. 1.000 år siden og derefter opstod mange særlige templer Jorden rundt.

Tempelriddernes mere ægte spirituelle historie er 900 år gammel, ligesom Yoda fra Star Wars også er 900 år gammel.

Tempelriddernes og andre lignende spirituelle ordeners symbol er et af flere perfekte kors, som alle er et Zion som beskrevet som ovenfor.

Merika
Tempelridderne red og sejlede altid mod Vest mod en stjerne kaldet ”Merika”, som også er morgenstjernen Sirius, som symbolisere ”Gudinden Isis” og kaldes også for ”Sophis” som betyder ”Visdom” og symboliseres af en femkantet stjerne, en pentagon. Tempelridderne ledte efter et land af spirits / ånder, et dejligt guddommeligt land. Da Tempelridderne fandt landet, blev det døbt   A  ->  Merika  = Amerika.

Amerika har en bygning kaldet “The Pentagon”.

 • Du vil bemærke at Marvels film “Captain America” er om en heltefigur som hedder “Captain America” og på sin dragt har han et stort ”A” på panden, og en stor femstjerne på hjertet = A + Merika = Amerkia.

I Marvels film ”Captain Marvel”, er fjenden umiddelbart nogen kaldet ”The Skrulls” men udtalt som ”The Scrolls”, men de viser sig at være de gode. Tempelridderne fandt under Mount Zion skriftruller som hedder ”Scrolls” på engelsk. Man kan godt kalde Tempelridderne for “The Scrolls” siden deres viden kommer fra skriftruller = Scrolls.

Den oprindelige hebraiske bibel ”The Codex Sinaiticus” er også en Scroll, og dermed er filmen faktisk om et folk som bare ville have sit eget hjem et sted at leve i fred, og det ville både Hebræerne og Tempelridderne, men Vatikanet var f.eks. altid efter Tempelridderne.

 • Tempelridderne foreslog allerede i år 1.100 lighed mellem kvinder og mænd, og byggede gratis skoler, gratis hospitaler, gav gratis spirituel undervisning til alle, hjalp alle omkring sig, byggede byer baseret på hjælp til hinanden, men det ødelagde Vatikanet, men supermenneskene af Tempelriddere og andre ordener som dem overlevede og gemte deres spirituelle kendskab til os, til nu, hvor vi har aller mest brug for det for at vinde over det onde.

Spirituel skole
X-men filmene har en skole med flere logoer af Tempelridderne. Skolen er for særligt begavede børn kaldet ”mutanter”.

I X-men 2, ser vi at regeringen har lavet en ”kur” mod mutanter. En mutant fra anden verdenskrig udtaler mens han viser tatoveringen på sin arm fra koncentrationslejeren for jøder, ”Jeg er blevet mærket af en nål før, og ingen nål skal nogensinde røre min hud igen”. Han udtaler også at ”mens mutanterne prøver at organisere sig, vil regeringen arbejde på at gennemføre tvang af kuren”, som senere i filmen er en sprøjte, og senere igen er tusinder af sprøjter i geværer mod “mutanter”. Gad vide om du kan se hvem mutanterne virkelig er den dag i dag ?

May the force be with you
I Star Wars, er ”The force” livsenergien som tidligere beskrevet heri. Star Wars inkludere healing og hvordan man ved at styre Livskraften kan opnå særlige egenskaber.

Obiwan Kenobi I Star Wars siger til Luke “The Force will be with you always” lidt ligesom Jesus siger “I will be with you always”.

Mutanter i X-men og Jediriddere i Star Wars, er begge små særlige grupper, som en større ond magt imod alt frihed vil have fjernet, fordi de små særlige grupper af supermennesker / engle altid står i vejen for overgreb på menneskeheden.

 • Din krops celler tror på det du tror på.

Marvels film giver en afbildning af supermennesker som er helte, der redder dagen og verden mod de ondes angreb, og børn som ser disse fantastiske film skaber i sit sind en slags spejling, og kan faktisk blive helte en dag i en rigtig livsændrende situation, pga. inspiration fra heltefilm som Star Wars og Marvels film.

Åbne vores hjerter skal vi
Star Wars fortæller at vi skal åbne vores hjerter som er kendt som Kristusenergien, et såkaldt 8-tal, som er den måde et menneskes krops energifelt opføre sig på, som set herunder;

8-tals energien suser omkring hjertet op over hovedet og møder det. 8. chakra kaldet sjælechakra og forbindes ned til Coronachakra (kronechakra), og energien suser også igennem hjertet ud under og til rodchakra som er den laveste frekvens i menneskets krop, og tilbage til hjertet.

Rodchakra er forbundet til meget dybe følelser, og sjælen til høje dejlige følelser, og på den måde føler hjertet alle typer følelser.

 • Robotten R2D2 fra Star Wars giver 8 i sum, og antyder hjerteenergi, for at få forbindelse til sjælen og blive et supervæsen.
 • Robotten BB-8 ligner et 8-tal, og dens navn udtales ”Bee Bee eight”, og antyder klart et 8-tal og en bi som i alle kulturer før i tiden ansås som det ultimative væsen, som uden ville alt natur og mennesker dø. En bi er symbolet for genfødsel og liv. En bi er også navnet på en særlig præstinde.

Disse ovenstående meget særlige film, er lavet af ekstraordinære mennesker, til os, så vi ved de er der, og for at inspirere os til at blive mere og bedre versioner af os selv, supermennesker som arbejder for retfærdighed og frihed, og for de normale og udsatte i samfundet.

Den hellige gral
Mange tror den hellige gral er en kop Jesus har lavet, og drikker man af koppen så får man gratis evigt liv, bare sådan, men men, man skal altså gøre lidt mere end det for at opnå meget langt liv.

Den hellige gral, betyder at konstant drikke af koppen af ”kundskaben” / ”Knowledge”, at opnå perfekt balance i sit sind og opnå mere viden og visdom, som giver et meget kreativt og dermed længere liv. Kineserne kalder det ”Dao”, Essæerne kalder det ”The Way”, og Grækerne kalder det ”Sophis”, og Tempelridderne kalder det ”Baphomet”.

 • Baphomet er brugt af Satanister, som en figur af en ged i en omvendt femkantet stjerne, som set herunder;

Tempelridderne blev anklaget for tilbede en ond dæmon ved navn Baphomet, i år 1307, hvis sum giver 11 (1+3+0+7 = 11) som er et tegn for Twin Flames, to tårne.

Først i 19.hundredetallet afkoder Hugh J. Schonfield ordet “Baphomet” ved hjælp af en Hebraisk koder- og dekodermaskine kaldet “Atbash”. “Baphomet” på Hebraisk er בפומת‎ som når dekodet med Atbash bliver til שופיא som betyder ”Shofya” som er ”Sophia” eller blot ”Sophis” som er stjernen af visdom Sirius.

 • Baphomet betyder Visdom

Det er absolut rigtigt, at Baphomet kan ses som noget mørkt, fordi det er i Moderen som er vandet og mørket at alt visdom og viden findes, den Feminine mørke side, som Vatikanet og andre maskuline religioner er bange for, fordi flere mennesker med adgang til sådan en viden og visdom kan let afsløre religionernes bedrag og forretning.

The Mandeans
Hvis du har set Disneys ”The Mandelorian” så vil du høre udtrykket ”This is the way” ret ofte. Jesus og Johannes døberen fulgte også “The Way” og Mandelorian er et ord utrolig tæt på… 96… Hvis du har fundet ovenstående interessant, og gerne vil med til et foredrag og høre mere, så kan du kontakte mig, så er der mere viden til dig.…. 96… en meget gammel orden ”The Mandeans” som hvis navn oprinder fra ”Manda” som betyder ”Hemmelig viden”, og er i forbindelse med en mand kaldet Yahia Yuhana også kendt som Johannes døberen, som i virkeligheden var en præst som kunne udføre et ritual kaldet “Levende opstandelse” som gør mennesker til supermennesker.

Godt og Ondt er ligegyldige koncepter
At kalde Lucifer for ond er det samme som at kalde mineralet ”Fosfor” (PhospHorus) for ondt, men ikke desto mindre skal kroppen bruge tilførsel af mineralet Fosfor for at være fysisk i live, så er Lucifer vel god nok 😉

At kalde noget ”ondt” er et spørgsmål om perspektiv.

En mand forsøger at voldtage en kvinde.

Du kommer forbi og slår manden ihjel i vrede, og i et retfærdigt sind set fra dit perspektiv.

Kvinden du reddede og hendes familie er glad, og synes det er godt at voldtægtsmanden døde.

Moderen til voldtægtsmanden og hans familie, synes du er ond fordi du dræbte hendes søn.

At kalde noget ”ondt” bliver af mange opfattet som PUNKTUM, og så lader vi det ligge, og dermed frarøves man fra at FORSTÅ hvad der skete og hvorfor. At forstå en handling er absolut nødvendigt for at få fred i sindet, ellers vil den onde handling jage en i underbevidstheden indtil man forstår handlingen.

At kalde noget ”Godt” er baseret på ens egen eller samfundets norm for hvad er ”Godt”.

Tvang er ondskab
At påføre andre tvang mod deres vilje, kan mange synes er godt fordi de elsker at have magt over andre og dem er der desværre for mange af, mens dem det går ud over synes det er ”Ondt”, og dem er der altid få af, men det er ALTID de få der vinder til sidst.

Alt tvang er døden for frihed.

Prisen for frihed har vi råd til, ALTID.

Er du til tvang af andre ? eller er du en engel ?

Vil du vide mere ?