Den 7ende tid er begyndt

8. maj 2021 Slået fra Af Viktor

Hvis du ser 7 taller, så kan det være et tegn på at den 7. tidsalder af vandmanden er begyndt, og det er en god ide at være åben overfor alt den tid bringer.

Universet eller guderne om du vil, kommunikere igennem geometri og tal sekvenser, til dem som er åndeligt vågne og dermed vil opdage kommunikationen.

Den nye 7. tidsalder starter med oplysning som fører til chok og oprør, og efterfølges af ny teknologi, innovation, individuel spiritualitet og banebrydende forandring, hvilket er de egenskaber beskrevet for den 7. planet Uranus.

Planeter forbundet med Jordens magtsystemer
Tidligere har Jorden været styret af energien fra planeten Mars som gav krig, senere blev det planeten Jupiter som bragte udvikling.

Den foregående tid og lidt endnu har været domineret af planeten Saturn som har bragt; striks lov og orden, begrænsninger, materialisme, lidelse, nydelse.

Saturn er den 6. planet, og dermed den 6. tidsalder.

Nu i denne tid begynder den 7. tidsalder som styres af planeten Uranus, og en krig er brudt ud, og det gamle 6. tidsalder system forsøger at holde fast i befolkningen med redskabet frygt som kan afholde svage mennesker fra at udvikle sig spirituelt. Mennesker som frygter kan manipuleres til at opgive egen og andres frihed for egen falsk sikkerhed.

Den 7ende tidsalder
Når et menneske ser eller tænker på tallet 7, dannes energien af en heptagon, en 7 kantet geometrisk figur som giver oplysning om sandhed fra sjælen, så lyt til dine tanker når du er i forbindelse med tallet 7.

Alt musik er 7
Størstedelen af alt musik er tunet til en lydfrekvens på 440Hz som er oktavfrekvensen for den 7. planet Uranus.

Jordens oktavfrekvens er 432Hz, og trods massiv kritik fra nogle mennesker som synes musik skulle være tunet til Jordens oktavfrekvens, har musikselskaber fastholdt 440Hz som er tuningsfrekvensen for Uranus som er den næste tidsalders planet.

Mennesket har et elektromagnetisk område i og over hovedet, et såkaldt 7. elektrisk felt som er meget aktiv når mennesket meditere eller er åndeligt bevidst, og det 7. område kaldes kronechakra eller bare Coronachakra, da krone betyder Corona.

Når mennesker lytter til musik som er tunet til 440Hz som næsten alt musik er, påvirkes Coronachakra i hovedet, så åndelig bevidsthed stimuleres.

Man kan således konkludere at musikselskaberne bevidst har udgivet musik som stimulere det 7. chakra (Coronachakra) som vil stimulere åndelig opvågning.

Den 6. tid
Det 6. elektromagnetiske center er midt i hjernen (Det tredje øje, eller bare pinealkirtlen) hvor de 5 fysiske sanser opfattes. Mennesker som tror mest på det de kan se, høre, lugte, smage eller røre ved, er mest tilstede i det 6. center i hovedet.

Den 6. tidsalder af Saturn har skabt en verden af materialisme lige fra dejlige til grusomme ting, for alle de 5 fysiske sanser at nyde eller frygte.

Den 6. tid slutter
Den 6. tidsalder er altså styret af den 6. planet Saturn som på sin Nordpol danner en 6 kantet storm kaldet en hexagon.

En hexagon kan analyseres til Hex  a  gon = forheks en befolkning. Man brugte Hollywood som center for forheksningen af verdensbefolkningen, og hvordan går det nu for Hollywood her i Coronatiden ?

Den 7. tidsalder kommer tættere og tættere på mens den 6. tidsalder forsvinder mere og mere.

Frygt nedbryder kroppen
De 5 andre elektromagnetiske centre i kroppen, udspringer fra rygsøjlen i bundter til forskellige dele af kroppens organer fra højeste frekvens ved halsen (halschakra) til laveste frekvens ved bagdelen (rodchakra).

Frygt for smitte og sygdom giver overdrevet energi / blodtilførsel til rodchakra ved bagdelen, hvilket stjæler energi / blodtilførsel fra resten af kroppen, og sænker kroppens frekvens indtil kroppen dør af sygdom.

Alt sygdom er forbundet med lav kropsfrekvens.

Kun én vej
Dem som lider af frygt i denne tid vil nedbryde sin egen krop og dø af sygdom som Jordens elektromagnetiske frekvens / resonans stiger, hvilket kun er helt naturligt.

Menneskets hjerne har en frekvens / resonans på Ca. 7-10 Hz, og dem som lever i frygt har lavere frekvens, og er ofte syge.

Jordens resonans har i Ca. 2.000 år været 7,8 Hz, men nu stiger den drastisk og resonansen nu er over 14Hz. Dem som er klar kan holde til frekvensstigningen mens alle andre vil falde fra, hvilket er ren og skær videnskab.

Høj frekvens i frie spirituelle
Adskillige undersøgelser har vist at frie spirituelle mennesker har høj kropsfrekvens hvilket er forbundet med stærkt immunforsvar, godt humør og godt psykisk og fysisk helbred.

Dem som er glade og lever uden frygt, har ofte et åbent sind til det åndelige, og deres høje frekvens passer perfekt sammen med Jordens stigende frekvens.

Kun højfrekvente mennesker forbliver
I biblen er det beskrevet at Jesus er med dig indtil slutningen af tidsalderen.

 • ”I will be with you till the end of the world” – Jesus
  .
 • world betyder Aeon som betyder tidsalder.

Meget som er skabt i tidsalderen fiskene som, regeringssystemer, penge, profit og grådighed vil dø ud som følge af Corona som vil fremme det 7. åndelige center (Coronachakra) og øge menneskers frekvens  mennesker forsat kan eksistere fysisk på Jorden med Jordens stigende frekvens / resonans.

Kun åndelig opvågning kan øge din kropsfrekvens.

Din chance er nu
Hvis du vil fremad og løfte din frekvens, skal du for alvor afholde dig fra mainstreammedier hvor et bestemt patogen trives allermest, og i stedet bruge din enormt kostbare og eneste tid med;

 • At fokusere ind i dig selv
  .
 • Lede og finde i dig selv det du virkelig gerne vil opleve i livet

Ruten igennem planeter
Menneskehedens tidsaldre;

 1. Mars
  1. Chakra; Hjerte
  2. Krig, Energi, Handling, Ønsker
   .
 2. Jupiter
  1. Chakra: Hals
  2. Udvikling, Velstand, Videnskab, Idealisme, Dominans
   .
 3. Saturn (nuværende og faldende)
  1. Chakra; Tredje øje
  2. Reducering, Begrænsninger, Striks lov og orden, Alt gammelt og gamle mennesker, Materialisme og Lidelse
   .
 4. Uranus
  1. Chakra; Coronachakra
  2. Oplysning, chok og oprør, teknologi, innovation og banebrydende forandring, tilsidesættelse af regler og love.