Et pendul er mere præcis end tilfældighed

8. december 2020 Slået fra Af Viktor

I århundrede opfattede mennesker et penduls bevægelser som skabt af det ubevidste eller det guddommelige, og blev brugt som svar på spørgsmål om stort set alt.

Ifølge et eksperiment i 2017 forstærker et pendul mikrobevægelser fra personen som holder det, og bruges ofte til at besvare et ja eller nej spørgsmål som f.eks. hvad man skal gøre i en given situation, som f.eks. hvem at gifte sig med eller hvilken mad som skal købes ind, og heldigvis viser det sig nu at et pendul er mere præcist end blot tilfældigheder.

Penduler, Ouija boards, og andre metoder som bruger en persons ubevidste bevægelser kan anses som at være mere præcis end tilfældigheder.

Ideomotorik
Mikrobevægelser fra en person kaldes ”ideomotorik”, som ofte sker uden personens egen vilje.

Eksperimenter har vist at personer kan svare mere præcist og korrekt med muskelbevægelser end med verbal tale.

I 2012 brugte videnskabelige forskere et ”Ouija board” som personer skulle svare ja eller nej med, til et spørgsmål. Ouija board bruges ofte til kontakt med det hinsides og bør bruges med stor varsomhed. Ouija boards er styret af samme mikrobevægelser fra en person som et pendul er.

Alt i alt blev simple spørgsmål besvaret med 15% mere nøjagtighed end ved verbal besvarelse alene.

Kvinder havde højest ideomotorik
Ideomotorik er højere ved kvinder end mænd i 1978, men 20 år senere i 1998 var det anderledes, uden der er nogen forklaring herfor.

Brugt af terapeuter og magikere
Hypnoterapeuter har brugt penduler til at søge svar fra underbevidstheden i klienter, som hvis klienten selv holder pendulet, ubevidst vil svare ja eller nej til spørgsmål fra hypnoterapeuten.

Magikere brugte et pendul til at finde genstande som personer havde gemt, mens andre har brugt et pendul til kontakt med ånder og andre væsener, eller blot afdøde.

Kontrol over eget liv ?
Flere faktorer beskrives her for hvilken type person som vil være bedst til at bruge et pendul, baseret på undersøgelsen fra 2017 (*1).

Indenfor psykologi findes konceptet ”Kontrol Lokus”, som måler en persons følelse af kontrol over eget liv.

 • Intern kontrol lokus beskriver mennesker som tager kontrol over sine egne handlinger. At de selv er skyld i meget af det som sker i deres liv.
 • Ekstern kontrol lokus beskriver mennesker som mener at situationer, held eller udefrakommende kræfter bestemmer over begivenheder i deres liv.

Konceptet ”Translinalitet” beskriver en persons åbenhed overfor f.eks. paranormale fænomener. Lav translinalitet giver en person mere sejhed og selvkontrol, hvilket giver dårlige resultater med et pendul.

Højanalytiske personer vil forsøge at påvirke mikrobevægelser for svingningen af et pendul.

Pendul master
En person som er bedst til at frembringe mest sandfærdige svar med et pendul, er højest sandsynligt en person med;

 • Lav selvkontrol
 • Lav analytisk personlighed
 • Stor tro på egen intuition
 • Høj translialitet, altså stor åbenhed overfor paranormale aktiviteter som f.eks. kontakt med andre væsener og eller ånder.
 • Høj ekstern lokus, altså stor erkendelse af at udefrakommende kræfter skaber begivenheder i ens eget liv.

 

Kilder;

 • (*1) Ask the pendulum: personality predictors of ideomotor performance
  • Neurosci Conscious. 2017; 2017(1): nix014.
  • Published online 2017 Aug 2. doi: 1093/nc/nix014
  • PMCID: PMC5858027
  • PMID: 29877514
 • PubMed
 • Pixbay.com, Artikelbillede