Influenza og stjernerne

30. november 2020 Slået fra Af Viktor

Influenza betyder på vores moderne sprog ”influence” som betyder ”indflydelse”.

I gamle dage når nogen blev meget snottet, hostede, var trætte, havde ømme muskler og måske døde af det, sagde man de var under indflydelse fra stjernerne.

Længe har man troet at det var gammeldags at forbinde influenza for noget som helst med stjernerne, og det lyder også ret overtroisk.

Udtrykket ”Under indflydelse fra stjernerne” meget rigtigt og meget farligt.

Antioxidanter og godt humør har aldrig været vigtigere end i den tid som er nu.
Læs f.eks. denne artikel; Æbler beskytter kroppen mod stråling

Stjerner er radioaktive
En stjerne kan f.eks. være et andet Solsystem meget langt væk. Men udtrykket stjernerne betyder også blot ”det ydre rum”, og det ydre rum er særdeles radioaktivt overalt.

Selv vores Sol er en stjerne, som også er meget radioaktiv.

Radioaktiv stråling er ioniserende hvilket betyder det kan mutere (ændre) DNA, RNA i alt liv på Jorden, både i planter, mennesker, dyr, bakterier og virus.

Radioaktiv stråling kan altså mutere menneskers DNA, så det bliver modtagelig for virus fra f.eks. dyr, og virus kan mutere i dyr så det kan springe til mennesker.

I værste scenarie, kan arveligt DNA mutere i dyr og mennesker, så afkommet er en ny type livsform, og det kommer vi til at se i nærmere fremtid spekuleres det nu, men det mangler vi beviser for, men teoretisk er det en mulighed.

Kosmos er radioaktiv
Det ydre rum kaldes for Cosmos, eller på dansk kosmos.

Derfor kaldes stråling fra det ydre rum for ”kosmisk stråling”.

Kosmisk radioaktiv stråling
Andre solsystemer, og kollapsede stjerner (supernovaer) udsender massive mængder dødelig radioaktiv stråling fra sig, og fylder således hele det ydre rum med tons af forskellige radioaktive stråler.

Nogle af disse dødelige radioaktive stråler, rammer direkte ind i Jorden, hvor det kan måles som enkelte radioaktive stråler.

En enkelt dødbringende radioaktiv stråle, møder Jordens magnetfelt og andre partikler i Jordens øvre atomsfære, som splitter strålen op i mange sekundære stråler som forsætter ned mod Jordens overflade, som et lyn også gør. Flagermus er blandt de få fugle som flyver om natten, hvor risiko er størst for kosmisk stråling.

Sekundære kosmiske stråler kan ramme lokalt over f.eks. København eller måske Wuhan i Kina, og hyppigst om natten efter Solen er gået godt ned bag horisonten.

Fugle får influenza pga. kosmisk stråling
I 2005, beskriver en medicinsk publicering at kosmisk stråling rammer hårdest ved Jordens poler (Nord og Syd), hvor vilde fugle er indtil det bliver vinter, så trækker de til den varmere del og spreder på den måde især ny muteret influenza type A. (*10)

Fuglene opholder sig simpelthen i områder hvor kosmisk stråling er stærkest og der kan virus i fuglene, og endda fuglenes eget DNA mutere.

Magnetfelter beskytter os, men svækkes mens du læser dette
Jorden har et magnetfelt som beskytter livet mod dødelig kosmisk stråling, desværre er Jordens magnetfelt meget svagt i 2020. ESA (Europæisk rumorganisation) mener at Nord og Sydpol er ved at skifte plads, hvilket svækker Jordens magnetfelt.

Solen generere et massivt stærkt magnetfelt som beskytter Jorden mod kosmisk stråling.

Solen skifter hver 10. år mellem Solmaksimum og Solminimum. Når der er Solminimum som der er nu i år 2020, er Solens magnetfelt meget lavt, hvilket tillader mere kosmisk stråling mod Jorden.

Solens generelle aktivitet har været faldende siden man begyndte at måle den, og dette år 2020 Solminimum er det laveste i 100 år.

Sammenholdt lav magnetfelt fra Solen, og Jordens historisk lave magnetfelt, tillader altså hidtil usete mængder kosmisk stråling at nå til Jordens overflade.

Kosmisk stråling forhindre videreudvikling af nye super computer processorer
Det beskrives i flere artikler at den nye generation af quantum processorer, ikke kan gøres hurtigere pga. den stærke kosmiske stråling, blot for at nævne hvor alvorlig kosmisk stråling er for flere felter i menneskets udvikling.

Forskere som arbejder med udvikling af de nye quantum processorer, spekulere i at udvikle processorerne langt nede under Jordens overflade.

Kosmisk stråling er meget stærk og går langt ned igennem Jordens overflade.

Kræft, gigt og kognitive lidelser vil stige
Alle former for ioniserende stråling er forbundet med mutation af DNA og RnA i alt liv. I mennesker og dyr vil især disse lidelser stige hvis strålingen bliver kraftigere og mere hyppig;

 • Kræft
 • Gigt
 • Knoglelidelser
 • Kognitive lidelser
  • Hukommelsesbesvær
  • Indlæringsvanskeligheder

Nye ukendte virus og bakterier vil opstå som følge af mutationer, som følger med ioniserende stråling.

Der er allerede i nyere tid opdaget mindst 40-50 nye virus.

Stor trussel for folkesundheden de næste mange år
Dermed er det nu beviseligt at det gamle udtryk ”Under indflydelse fra stjernerne”, er absolut tæt på sandheden, og det kan blive potentielt farligt for alt liv på Jorden i hvert fald de næste 10 til 12 år, og længere hvis Solens aktivitet bliver ved med at falde sammen med Jordens også faldende magnetfelt.

Fra år 1300
Videnskabsfolk har sporet kosmisk stråling niveauer helt tilbage til år 1300, og sammenholdt data med udbrud af f.eks. ”Den sorte død”, ”Byldepest”, ”Den spanske syge”, og flere influenza udbrud, og der er klar sammenhæng.

Alle epidemier og pandemier, inkl. Pesten kan sammenholdes med Solskifte og kosmisk stråling siden år 1300.

80% Risiko for pandemi eller epidemi
Målinger viser at ved hvert Solskifte er der 80% risiko for udbrud af en epidemi eller pandemi på Jorden. Hvilket formodes at være pga. kosmisk stråling som kan mutere DNA og RNA i virus, bakterier og alle former for liv på Jorden (*11).

I vores tidligere artikler kan du se diagrammer over Solskifte og store udsving i kosmisk stråling har fundet sted hvor nye farlige virus også er dukket op kort tid efter.

Læs f.eks. denne artikel;

Pandemien i 1889
1889 – 1890 pandemien, ramte kort tid efter Solen skiftede fra Solmaksimum til Solminimum, hvilket Solen gør hvert 10,5 år Ca.

I 1889 var Solens minimum meget lav, og det er farligt, fordi Solens magnetfelt ved Solmaksimum beskytter Jorden mod kosmisk stråling fra stjernerne. Dermed var der næsten kun Jordens eget magnetfelt til at beskytte livet på Jorden fra den farlige kosmiske stråling.

Jordens magnetfelt er meget svækket siden 1889
I vores tid nu, år 2020, er Jordens magnetfelt meget svækket, endda så meget at der har været næsten ”hul” i det over Sydamerika, hvor Coronavirus også har ramt befolkningen hårdest i 2020.

Solen er i år 2020 igen gået til Solminimum, men denne gang er Solminimum lavere end i 1889, samtidig med Jordens magnetfelt er meget svækket, hvilket det ikke var i 1889. Derfor er kosmisk stråling nu farligere for alt liv på Jorden end nogensinde før i mange tusinder år.

Kan blive en hindring for flyrejser
Kosmisk stråling øges jo højere oppe fra Jordens overflade man befinder sig. Piloter på kommercielle fly indgår nu i en klassificering som strålingsarbejdere, og piloter er målt til at være udsat for mere ioniserende stråling end arbejdere på et atomkraftværk. (*12).

Hvis Jordens magnetfelt svækkes yderligere, og Solens aktivitet falder yderligere, vil den kosmiske stråling stige så meget man slet ikke kan flyve med nuværende typer passagerfly, da alle ombord ville udsættes for så meget stråling at risikoen for alvorlig mutation af deres DNA, og den mulige mutation af nye farlige virus er for høj.

Læs her alle de andre artikler her som er fuldt ud baseret på videnskabelige publikationer, med diagrammer som klart viser sammenhæng mellem stigning i kosmisk stråling og epidemier og pandemier i flere hundrede år tilbage i tiden.

Kilder;

 • (*10) Searching of Main Cause Leading to Severe Influenza A Virus Mutations and Consequently to Influenza Pandemics/Epidemics
  • 2005, American Journal of Infectious Diseases
  • Volume 1 No. 2, 2005, 116-123
  • By; Guang Wu and Shaomin Yan
 • (*11) A potential relationship between cosmic rays and pandemics
  • New concepts in Geoplasma Tectonics Journal
  • May 2020
  • Valentino Straser and Michele Casati
 • (*12) Cosmic rays may soon stymie quantum computing
  • MIT News, On campus and around the world
  • Aug. 2020
 • (*13) Mar. 2018. Super Long-Haul Trips Expose Flight Crews and Passengers to Cosmic Radiation
  • Skift.com