Frekvensen som påvirker alt liv

19. oktober 2020 Slået fra Af Viktor

Frekvensen hedder ”Schumann Resonance”, og påvirker alt liv på Jorden, med en gennemsnitlig frekvens som bl.a. har indflydelse på hjernens funktioner, i både dyr og mennesker.

Schumann resonansen kaldes også for Jordens hjerteslag.

Læs også;

Tomrummet hvor Jordens ”hjerteslag” opstår
Schumann resonansen er baseret på resonansen af elektromagnetiske signaler, som bevæger (ekkoer) sig mellem Jordens overflade den indre del af magnetosfæren, som også kaldes et 96 kilometer højt tomrum.

Elektromagnetiske signaler kommer fra f.eks. naturlige afladninger som lyn og alle kunstige menneskeskabte radiosignaler. Alle disse elektromagnetiske signaler enten forstærker eller udligner hinanden, men efterlader altså en egenfrekvens som kaldes ”Schumann resonance”.

Magnetosfæren beskytter Jorden mod farlig stråling fra rummet, bl.a. kosmisk stråling og stråling fra Solen.

Afstanden fra Jordens overflade til indre del af magnetosfæren har indflydelse på hvor hurtigt de elektromagnetiske signaler ”ekkoer”, og dermed hvilken frekvens Schumann resonansen har.

Påvirker alt liv
Schumann resonansfrekvensen har altid eksisteret sammen med livets udvikling på Jorden. Mennesker og dyr i denne tidsalder har hele sit liv været påvirket af Schumann resonansen.

Schumann resonans og den menneskelige hjerne
Schumann resonansen har gennemsnitligt ligget på 7.83 Hz, hvilket også er den frekvens den menneskelige hjerne cirka arbejder med. Det beskrives at den menneskelige hjerne resonere på 10 Hz.

Hovedpine, forvirring og ubehag
Når Schumann resonansen stiger kan det få den menneskelige hjerne til at prøve at følge med, for nogen kan det føles som forvirring, ubehag og hovedpine osv. indtil Schumann frekvensen igen stabilisere sig, eller ens hjerne matcher den eventuelt nye frekvens.

Situationen nu
I nyere tid og særligt i 2020, er Schumann resonansen steget betydeligt til over hvad den nogensinde har været målt til, hvilket betyder at magnetosfæren er tættere på Jordens overflade end tidligere set, hvilket kan skyldes solstorme eller svækkelse af Jordens magnetiske felt måske pga. igangværende vandring af nordpolen, som menes at være starten på et polskifte på Jorden.

Schumann resonansen har været oppe på mellem 13 – 50 hz i udsving i 2020, hvilket er meget højere end de normale 7.83 Hz.

Solstorme
Når stærke solstorme hastigt bevæger sig mod Jorden, så presser det magnetosfæren ind mod Jorden, og dermed mindskes afstanden fra Jordens overlade til magnetosfæren, hvilket øger Schumann resonansen.

Nordpolens vandring øger Schumann resonansen
Jordens nordpol vandre hastigt (*2) mod sydpolen, hvilket kan betyde et polskifte er på vej, hvor polariteten af polerne vendes, som at vende en magnet 180 grader.

Nordpolens polaritet bliver altså til en magnetisk sydpol, og Sydpolen bliver til magnetisk nordpol.

Samtidig med nordpolen flytter sig mindskes Jordens elektromagnetiske felt, så det kommer tættere på Jordens overflade, hvilket øger Schumann resonansen, men også farlig kosmisk stråling på Jordens overflade.

Læs også;

Spiritualitet og Schumann resonansen
Mennesker har i lang tid arbejdet på at blive mere kærlige og forbedre sig selv mentalt og åndeligt.

Mennesker som bruger meditation dagligt og anser sig selv som spirituelle, har ofte en højere frekvens i hjernens frontallapper, hvilket f.eks. øger både mental og fysisk helbred.

Ved meditation har man målt store udsving opad i frekvensen i hjernens frontallapper, hvilket efterfølges af en længerevarende højere frekvens i frontallapperne, end før meditationen.

Schumann resonansens stigende frekvens vil også øge mennesker og dyrs hjerner til højere frekvenser.

Først målt i 1960
I 1952 udregnede den tyske fysiker Winfried Otto Schumann at der måtte være en resonansfrekvens mellem Jordens overflade og nedre del af magnetosfæren, men først i 1960 blev det påvist med eksperimenter.

Se Schumann resonansen lige nu
Du kan følge Schumann Resonansen live, via. dette link;

Schumann Magnetometer Live

Kilder;

  • (*1), 2019, Effects of extremely low-frequency electromagnetic fields on B16F10 cancer cells
    • Department of Electrical Engineering , National Cheng Kung University , Tainan , Taiwan.
    • Department of Electrical Engineering , Chinese Culture University , Taipei , Taiwan.
  • (*2), 2020, Swarm probes weakening of Earth’s magnetic field