Lav dopamin kan føre til mord

8. oktober 2019 Slået fra Af Viktor

Ros kan øge dopamin i hjernen, og dermed være med til at forhindre en forbrydelse. Læs her hvorfor du skal rose dit barn igennem hele dets opvækst.

En dejlig opvækst med mange gode minder om succes, eller en ubehagelig daglig fejlet opvækst med megen skæld ud, kan betyde næsten alt for hvad et barn vokser op og bliver for en person.

 • Mange minder om fejl og mangler, daglige irettesættelser og skæld ud, kan føre til en personlighed med lav dopamin og dermed voldelig kriminel adfærd som voksen.
 • Mange dejlige minder, med oplevelser af succes og ros, kan føre til en person som er mere glad og balanceret som voksen.

Dopamin er et slags belønningshormon som udskilles i hjernen når man har udført en tilfredsstillende opgave, gjort noget man er glad for, spist et dejligt måltid.

”Husk at give dit barn en masse ros, og helst mange opgaver som barnet kan udføre og føle succes.”

Aggressiv adfærd og mord
En undersøgelse lavet af flere neuropsykologiske afdelinger, bl.a. fra Sverige, Finland og England, viser at lav dopamin er forbundet med aggressiv kriminalitet som inkludere mord.

To gener er involveret i mennesker som begår voldelige forbrydelser. GDH13 og MAOA (*-1).

”En amerikansk blodtypeforsker har udtalt at en befolkning af blodtype O´er giver mange mord, mens en befolkning af blodtype A´er giver mange selvmord.”

Forælder, kend dit barns blodtype
Man bør som forælder kende sit barns blodtype, da det er afgørende for at forstå barnets opførsel og hvilken kost som lige netop dit barn bør have, for at fungere normalt. I dag ses alt for mange børn på medicin pga. psykiske lidelser som opstår pga. ensartet kost i dagplejen, børnehaven og i skolen, som er ukompatibelt for dit barns fordøjelsessystem.

En daglig forkert kost fører til daglige irettesættelser, skæld ud og en masse dårlige oplevelser og minder for ens barn, hvilket kan være meget farligt for samfundet.

Blodtype O ses mest med;

 • ADHD
 • Aggressiv adfærd
 • Depression
 • Ofte lav blodsukker
 • Dårlig oralt helbred
 • Øreinfektioner
 • Bihulebetændelse
 • Astma
 • Influenza (A1, A2, B)
 • Alergi

Bare så du har lidt at pointe blodtypen med, hvis den ikke kendes endnu.

Blodtype O
For læsere af Reddigselv.dk er det næppe en overraskelse at det statistisk ofte er blodtype O der er tale om, når det kommer til aggressiv og voldelig adfærd, hvilket skyldes blodtype O ofte er lav på dopamin og høj på adrenalin og derfor søger risikabel adfærd som kan give en belønning i form af dopamin, f.eks. kriminalitet eller stofmisbrug. (*-2).

En blodtype O som får dopamin ved at angribe og eller dræbe andre med succes, bliver blot vildere og vildere fordi dopaminen som belønning ofte omdannes til mere andrenalin. En slags blodrus.

Blodtype O danner ikke mindre dopamin end andre, men omdanner ofte meget af dopaminen til adrenalin, som giver en personlighed som er frisk, risikovillig og ofte med på ”den værste”, fordi det kan skabe mere dopamin.

En ”normal” blodtype O vil ofte ses flyve op af glæde over en opnået succes, og føle at den skal lave noget fysisk. Glæden kan altså ses som en fysisk aktivitet.

Glæde bliver til vrede
Blodtype O er den af blodtyperne som hurtigst kan omdanne dopamin til adrenalin, som dermed skifter belønningshormonet ud med adrenalin som mindsker glæde og øger aggression og fysisk styrke. Blodtype O kan ikke så godt nedbryde adrenalin hvilket næsten kun kan ske ved fysisk aktivitet, som f.eks. voldelig adfærd.

Alt efter omstændighederne kan en blodtype O derfor vende 180 grader, fra glad og tilfreds til en aggressiv djævel på et splitsekund, hvis noget eller nogen ødelægger dens ros eller glæde. (*-3), (*-4)

Blodtype O kan selv vælge hvor meget dopamin
Genet som danner dopamin er normalt stabiliseret så mængden af dopamin er passende for individet, hvilket er gældende for de andre blodtyper (A, B og AB).

Blodtype O kan som den eneste blodtype, selv skrue op og ned, for hvor meget dopamin som skal omdannes til adrenalin, hvilket kan give enten for meget eller for lidt dopamin.

 • Daglig for høj dopamin kan føre til skizofreni.
 • Daglig for lav dopamin kan føre til hyperaktivitet og mangel på fokus.

Vred morder eller en glad dejlig person ?
En person som har oplevet megen succes med mange udfordringer, har mange flere dejlige tanker om succes at trække på igennem det videre liv. En blodtype O kan blot ved at tænke på én af disse succesoplevelser genleve øjeblikket og dermed øge dopamin i hjernen, og i rolige omgivelser forbliver det meste af dopaminen som dopamin.

En person som har oplevet mange fejl ved udfordringer, skæld ud, og rettelse og dermed ikke opnået succes særlig tit, har flest af sådanne tanker at trække på, derfor vil sådan en blodtype O ofte skrue op for omdannelsen af dopamin til adrenalin og ikke være særlig glad, og søge at opnå mere dopamin igennem stofmisbrug og eller kriminel udfordrende adfærd som kan inkludere mord. Andre gange kan simpel chokolade øge dopamin for blodtype O.

Modsætningen til mord
Blodtype O´s modsætning er blodtype A som hurtigt kan nedbryde adrenalin, og derfor sjældent ses udføre voldelig kriminalitet eller mord. Blodtype A ses hyppigst indenfor selvmord.

Imellem blodtype A og O, er blodtype B og AB.

Blodtype AB er ofte 3 gange mere set med psykiske lidelser, end nogen anden blodtype.

Paradokset; “De gode ryger først”
Adrenalin er helbredende, smertestillende og forhindrer kræft.

Kortisol mindsker stress, øger smertefølelse og inflammation på sigt, og er kræftfremkaldende. (-*6).

Blodtype O´er er mennesker som ofte opfattes af andre som hårde og stædige, og endda aggressive og i dårligt humør, men for alt det lever blodtype O´er længst af alle blodtyper og får statistisk mindst kræft. De er meget modstandsdygtige overfor radioaktiv stråling, inklusiv mobil radiostråling.

I den anden ende af spektret;

Blodtype A´er ofte mennesker som opfattes af andre som meget flinke, samarbejdsvillige, gode til at håndtere stress og ofte med et godt humør. Blodtype A´er har flere af disse egenskaber fra hormonet kortisol som de danner mest af, af alle blodtyper. Kortisol er bl.a. kræftfremkaldende, og manglen på antistof A giver en den højeste modtagelighed for radioaktiv stråling. Undersøgelser har også vist at tumorer har samme antigener som en blodtype A, og derfor ses blodtype A også med flest tumorer, fordi tumorerne opfattes som en del af blodtype A´s krop.

Filosofisk speuklation
Blodtype A kan derfor være opfattet som ”de gode” som ryger først, og blodtype O som de onde, slemme som gerne hellere sås ”ryge” før de gode, og forklaringen kan være deres blodtype og opvæksten de har haft.

Prisen for at være flink og rar mod de fleste, kan altså være helbredet og ens levelængde.

Løsninger og forebyggelse
Der findes både urter, vitaminer og mineraler og andre tiltag som kan mindske adrenalin og kortisol, så dermed kan alle blodtyper forebygge imod uønskede effekter af det de nu engang er.

Søg på vores side i de mange artikler som beskriver gode råd til blodtyper.

 

Kilder;

 • (*-1) Genetic background of extreme violent behavior
  • Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
  • Department of Forensic Psychiatry, University of Eastern Finland, Niuvanniemi Hospital, Kuopio, Finland
  • Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton, Cambridgeshire, England
  • Stanford University Center for Sleep Sciences, Palo Alto, CA, USA
  • Og flere…
 • (*-2) Looking for Reward in all the Wrong Places: Dopamine Receptor Gene Polymorphisms Indirectly Affect Aggression Through Sensation-Seeking
  • Department of Psychology, University of Kentucky
  • Department of Psychological Sciences, Purdue University
  • Department of Psychiatry and Human Behavior, Alpert Medical School of Brown University
  • Og flere…
 • (*-3) Norepinephrine (Én adrenalintype)
  • Wikipedia
 • (*-4) ABO blood groups and psychiatric disorders: a Croatian study (2019)
  • Psychiatric Hospital “Sveti Ivan”, Zagreb, Croatia
 • (*-6) Chronic Stress, Cortisol Dysfunction, and Pain: A Psychoneuroendocrine Rationale for Stress Management in Pain Rehabilitation (2014)
  • E. Hannibal, PT, DPT, Rehabilitation Science Doctoral Program, University of Florida
 • Artikelbillede
  • Pixabay.com