Sådan virker healing

14. oktober 2018 Slået fra Af Viktor

Healing er meget populær igen, og har været brugt i årtusinder. Healing er virkelig og har en stærk helbredende effekt.

At heale sig selv
F.eks. hvis man har smerter i maven eller i fordøjelsesorganer, kan man simpelt holde sin højre hånd, eller begge hænder på området, og snart vil man høre en rumlen, ganske enkelt fordi varmen fra ens hånd eller hænder udvider blodkar til organerne, via. øget nervecelle aktivitet pga. berøring og mental fokus på området, hvilket øger aktiviteten i maven, fordøjelsesorganer og passage bliver meget bedre, og man får det bedre.

En hovedpine kan være fordi hovedet er for varmt, ofte pga. overtænkning, og køling som at vifte luft på hovedet vil virke ganske godt. Er hovedet for koldt kan det også give hovedpine, ofte af ignorering af oplevelser eller tanker, og her kan man holde sine hænder op på panden og varme hovedet, hvilket alt sammen er healing principper.

Det er klart bedst at løse de mentale årsager til smerte i den fysiske krop.

Alle kan heale
Mennesker, dyr og andre væsener kan heale andre væsener og sig selv.

 • Når mor holder om sit barn som græder, healer hun barnet, både med sine hænder og mentale hensigter om at barnet skal falde til ro.
 • Når man er kommet til skade holder man ofte en hånd over det skadede område, fordi man ubevidst eller bevidst ved hænderne kan heale.
 • Når et barn har slået sin hånd puster man på hånden for at tage noget af smerten, hvilket er healing.

Sådan fungere kroppens temperatur
Kroppens blod flyder igennem blodårer, også kaldt blodkar. Blodkar kan udvides eller sammentrækkes, hvilket styres af stoffer udledt af kroppen ofte på baggrund af tanker og mentale forestillinger om farer eller noget som er godt.

“Hvis man tror noget vil skade ens hænder, vil kroppen straks søge at sammentrække blodkar til hånden, så nerveceller frarøves ilt så de bliver sløve og ikke kan meddele den smerte man tror kommer, og selvfølgelig er det smart at sammentrække blodkar til et område som skades, så kroppen ikke mister for meget blod.”

Kroppen prøver at opnå en temperatur på 37 grader, ved at pumpe 37 grader varmt blod rundt i hele kroppen. Det er derfor vigtigt at alle blodkar er normalt udvidede så blodet let kan komme igennem. Blodet er i konstant kamp med omgivende ofte køligere temperatur.

Når et område i kroppen har sammentrækkede blodkar, bliver området med det samme mærkbart køligere pga. omgivende temperatur som ofte er køligere end 37 grader.

”Celleforandringer opstår fordi celler tvinges til at tilpasse sig et område i kroppen som er blevet mere end normalt syrligt, pga. mangel på blodforsyning, pga. mentale tilstande som sammentrækker blodkar i det område.”

Elementer som diktere kroppen
Blodkar kan tvinges til udvidelse via. tilføjelse af ekstern varme, venlig dejlig berøring og positiv mental fokus og eller ved at øge nervecelle aktivitet i området hvor blodkar skal udvides.

Blodkar kan tvinges til sammentrækning via. tilføjelse af kulde, ubehagelig berøring eller trussel om smerte eller skade som ofte er sammensat med negativ mental fokus eller ignorering af et område i eller på kroppen.

Sådan fungere healing
Fysisk healing hvor healeren bruger sine hænder til fysisk at røre ved en klients krop, benytter principperne varme og kulde, fokusering og mental opmærksomhed.

Healeren søger at skabe den samme temperatur i hele kroppen på klienten, hvilket foregår gennem konstant skanning med venstre hånd, og healing med højre hånd.

 • Healerens venstre hånd er den modtagene hånd, fordi den ofte er køligere end den højre hånd. En kølig hånd er bedre til at mærke temperatur forskelle, eller som healeren kalder det; mærke forskel i energierne.
 • Healerens højre hånd er den givende hånd, fordi den oftere er varme end den venstre hånd. En varm hånd er god til at afgive varme til en klients område som skal varmes op, for at udvide blodkar.
 • En hånd som viftes over et område på klientens krop, sætter omgivende temperatur i bevægelse og har en kølende effekt ligesom at puste på sin egen hånd har, og blodkar sammentrækkes en smule indtil temperaturen er ensartet med andre områder på kroppen.

”Når et barn har slået sin hånd puster man på hånden for at tage noget af smerten, hvilket fungere ved at omgivende temperatur pustes på barnets hånd hvor blodkar tvinges til sammentrækning så der kommer mindre ilt til nervecellerne, som dermed mindskes i aktivitet og har sværere ved at melde om smerte til hjernen.”

Skanning og berøring
Healeren skanner klientens tilstand med venstre hånds håndflade mod klientens ryg, fra nakke til lænd i en hastighed af Ca. 2 sekunder. Det er tydeligt hvor der er temperaturforskelle i klienten. Der hvor der er for varmt i forhold til resten af kroppen skal der køles. Der hvor der er for koldt, skal der varmes op.

“Et område som er for varmt,
stjæler i princippet blod fra alle andre områder.”

Healerens højre hånd lægges med håndfladen ned på området på klientens ryg som skal varmes op, fra sekunder til minutter, efterfulgt af en skanning med venstre hånd fra nakke til lænd igen. Proceduren forsættes indtil klienten har samme temperatur igen fra nakke til lænd.

Berøringen fra healeren er ofte meget behagelig, og det er også med til at berolige klienten mentalt, og skabe ro som kan skabe bedre flow i blodet. Mentalt helbreder klientens krop også sig selv vidende at den bliver healet af en anden person.

Nerveceller kommunikerer
Når eller hvis healeren forestiller sig et hvidt lys komme ud af sine hænder for at helbrede en klient, så forsøger healerens nerveceller faktisk at gøre præcis det, og det sendes ud af nervecellerne som radiosignaler, som klientens nerveceller modtager og forsøger at efterleve. (En meget simpel oversat forklaring).

Advarsel, for nerveceller som lever i et syg område i klienten kan også sende signaler til en uerfaren healers nerveceller om at blive som dem, syge, og det er farligt for healeren. Healere lærer mentale teknikker som alle er lige gode, alt efter healerens mentale evne til visualisering som fastholder healerens nerveceller til at gøre som healeren vil.

Kroppen healer sig selv
Når der er samme temperatur fra nakke til lænd er der ensartet blodflow til alle områder i kroppen. Blodet kan nu fjerne ophobet Co2 og affaldsstoffer som ofte er nedbrudt væv, DNA og celler som følge af længere tids ignorering af kroppens signaler.

Ubehag sætter ind
En krop som i længere tid har haft sammentrækket blodkar i et område, har ophobet en del syre fra Co2, som udledes af organer og celler som nu er nedbrudt af syren. Når blodet flyder korrekt igen fra udvidede blodkar, bringes affaldsstofferne i cirkulation med blodet til rensning i lever og nyrer, og det kan give ubehag, kvalme og opkast. Nyrer og lever skal bruge gode mængder væske for at udlede affaldstofferne, derfor anbefales det altid at drikke en del vand efter healing.

Healeren kan finde psykiske ubalancer
Kroppens 7 hovedsagelige nervebane knudepunkter, også kaldet chakraer, befinder sig fra toppen af hovedet til lænden, og det er de chakraer healeren føler og sætter i balance.

Alle chakraer er forbundet til fysiske organer i kroppen, og til psykiske områder.

 • Et for koldt hjertechakra antyder problemer og sårede følelser.
 • Et for varmt hjertechakra antyder forelskelse og lidt for meget fokus på følelser.

Healeren har mærket alle klientens chakraer, og får derfor en ret præcis indsigt i de forskellige psykiske områder og tilstande i klienten, som healeren bagefter kan vælge at tale med klienten om. Det er vigtigt at tale om de psykiske årsager til de fysiske målbare ubalancer i kroppen, fordi det er den eneste måde at helbrede ordentligt på, ellers skal klienten til healer meget ofte for at rense kroppen igen og igen.

Her kan man se de 7 hovedsagelige chakraer. Et skema som viser psykiske og fysiske dele af chakraerne;

Læs mere om de andre chakraer her;

Fjernhealing
Her bliver det mere diffust, fordi fjernehealing er sværere at bevise hvordan fungere. Alligevel fungere fjernhealing ganske godt. Flere ting er i spil, bl.a. at klienten ved den bliver healet, hvilket skaber fokus i klientens eget sind på de områder som skal heales, og dermed healer klienten sig selv, en slags placebo effekt. Husk på placebo er 80% effektiv til helbredelse viser undersøgelser.

Ens computer har adgang til internettet igennem WiFi, et usynligt netværk som computeren kan kommunikere med, og som vi næsten alle kender til og derfor konkluderer er virkeligt. Prøv at forklare WiFi til en som intet aner om vores teknologi.

Der findes også en universal livsenergi som alle kan trække på, og bruge til fjernhealing, tankeoverførsel og meget mere. Bare fordi vi ved hvordan WiFi virker kan vi ikke bortvise en universal livsenergi fordi vi ikke kan se eller bevise den.

Andre typer healing
Den type healing beskrevet ovenfor er min egen favorit, fordi den går mere direkte til værks på kroppen. Andre typer healing rører kun ved fødder eller hænder på klienten og vil derfra skabe balance i kroppen.
Der findes okkult healing hvor healeren har avanceret anatomisk videnskab om kroppens organer, celler, elektriske retninger m.fl. og direkte diktere klientens krop hvad at gøre.

Indianernes healing hedder ”Gateway healing” og er som den ovenfor fysiske healing, men her bruges der visualisering af dyr for hvert chakra, til at få indsigt i klientens tilstand og til healingen.

Kilder;

 • Praktisk magi, af Franz Bardon
 • PubMed, www.ncbi.nlm.gov
 • Anatomi og fysiologi 2, 3 udgave.” af, Kjeld Bruun-Jensen
 • Gateway-healing uddanelsen, hvilket jeg er uddannet som
 • Reiki-healer uddannelsen, hvilket jeg er uddannet som
 • Regressionsterapi, hvilket jeg er uddannet som
 • Video-foredraget om chakrer, af Robby Curdorf
 • Pixabay.com