Sådan åbner du hjernens fulde potentiale

2. oktober 2018 Slået fra Af Viktor

Dit sind kan udvides så meget at din krop bliver total overlegen i alle funktioner, men du skal selv arbejde for at få så stor adgang til din egen hjerne.

Film inspirerer om det fulde potentiale
“Lucy”
og “Limitless” er amerikanske film baseret på ideen om at mennesker kun udnytter 10% af hjernen. Filmene viser hver sin vision om hvad der vil ske hvis mennesker får adgang til hele hjernen. Filmene bygger på bl.a. Albert Einsteins udtalelser og Sir. William Jones der spekulerede i at mennesker kun bruger en begrænset mængde af det fulde potentiale af sin hjernes kapacitet.

Hurtigt til sagen
Hvis du ønsker dig en hurtigere krop med overnaturlige egenskaber som i filmene “Lucy” og “Limitless”, så skal du forstå dette;

 1. Din allerede overnaturligt hurtige bevidsthed er udenfor hjernen.
 2. Din fysiske krop er allerede lynhurtig men begrænses af udviklingen af dine frontallapper i din fysiske hjerne
 3. Din bevidsthed kommunikerer og styrer din menneskelige krop gennem din fysiske hjernes frontallapper

Frontallapperne er adgangen til hjernen
Udviklingen af hjernens frontallapper afgør hvor meget information der kan strømme fra din bevidsthed til din fysiske hjerne og omvendt. Nøjagtig som hvis du har langsom eller hurtig internet. Jo langsommere “internet” desto længere ventetid på en ønsket reaktion fra internettet.

Ældre individer har typisk sværere ved at lære nye ting fordi deres frontallapper er formindsket, men de kan sagtens udvikles igen.

Hvis du vil overføre din bevidstheds overnaturlige tankehastighed til din krops fysiske hjerne, så skal du have ultraudviklet dine frontallapper, og her findes der flere metoder som f.eks.;

 • Daglig meditation
 • Visse psykodeliske stoffer
 • Total afholdelse fra alkohol

Meditation
Det er dokumenteret at frontallapperne er tykkere og mere udviklet ved individer som har dyrket meditation det meste af sit liv.

Læs her om meditation;

Psykodeliske stoffer
Der findes mange forskellige psykodeliske stoffer, nogle mere farlige end andre. Ayahuasca og DMT er nogle af de mest sikre at anvende da de giver meget lille risiko for afhængighed.

Alkohol er meget skadeligt for hjernen
I flere undersøgelser er det bevist at alkohol faktisk formindsker frontallapperne alt efter mængde af alkohol. Alkohol opløser fedt og det er farligt for nervecellerne som er isoleret med fedttypen myelin. Mangel på myelin skaber lidelser som MS og ALS, og er en kortslutning af de elektriske/lyd signaler fra nervecellerne pga. manglende isolering.

Vil du udvide dit sind og funktionaliteten af din krop skal du helt undgå alkohol.

Hvad er hjernen ?
Hjernen er et organ som faktisk kun vejer 3% af hele kropsvægten. Hjernen benytter 20% af kroppens totale energi. Det er for længst videnskabeligt bevist at alle dele i hjernen bruges på et eller andet tidspunkt efter situation. Mens du læser dette og hjernen bruges til at bevæge øjnene sørger hjernen bl.a. også for dit hjerte pumper blod rundt, at din indtagede mad bliver fordøjet. Selvom dine fødder ikke bruges lige nu er hjernen klar til at bevæge dem når du ønsker at rejse dig og gå.

Vi kan konkludere at hjernen allerede er fuldt i brug. Om alle lige bruger 100% af sin hjernes kapacitet er individuelt.

10% nerveceller
I hjernen er der ca. 10% neuroner (nerveceller) som er de eneste celler der kan transmittere elektriske signaler som f.eks. vores tanker. De resterende 90% er Glia-celler (også kaldet Neuroglia) der opretholder homøostase, som betyder at opretholde et miljø i kroppen så den kan fungere optimalt, som f.eks. at udskille insulin til at balancere blodsukkeret, eller at udskille sved når kroppen skal afkøles.

Neuroglia-cellerne producere bl.a. myelin som udgør den hvide farve af hjernen som støtter og beskytter neuroner (nerveceller) i hjernen og det perifere nervesystem som er forbindelsen mellem nervesystemet og resten af kroppen.

En hjernecelle kan altså enten være en neuron-celle (nervecelle) eller en neuroglia-celle. Det betyder at menneskers hjerne kun har 10% til rådighed til at tænke med.

Der er flest nerveceller i lillehjernen (cerebellum) lokaliseret bagerst i hovedet under storhjernen. Lillehjernens formål er at udglatte kroppens bevægelser som styres fra storhjernen.

Mænd har 4 milliarder flere nerveceller i det limbiske system
I det limbiske system som ligger ovenpå “krybdyrhjernen” har mænd Ca. 23 milliarder nerveceller mens kvinder kun har 19 milliarder ifølge den danske forsker Bente Pakkenberg. Forskere ved bl.a. forhistorisk forskning udtaler at man endnu ikke er klar over hvorfor mænd har Ca. 4 milliarder flere hjerneceller end kvinder.

Det limbiske system
Det limbiske system fordeler sig til mange andre dele af det centrale nervesystem som f.eks. til frontallappen og mellemhjernen (Thalamus, Hypothalamus og Amygdala) bag tindingelapperne som er involveret i frygt og forsvarsreaktioner. Det limbiske system varetager mange af hjernens funktioner som bl.a. indlæring og lagring af langtidshukommelse og følelser.

Amygdala er lokaliseret på den inderste del af tindingelappen og har betydning for følelseslivet og bearbejdelse af stærke følelser som f.eks. frygt. Amygdala kan påvirke Hypothalamus som styrer frigivelsen af bl.a. stresshormonet adrenalin der giver en kropslig respons som hjertebanken, øget svedproduktion, opmærksomhed og endda livsbevarende funktioner. Amygdala har også betydning for de følelsesmæssige oplevelser inden de overføres til hukommelsen.

Hippocampus er ligesom Amygdala lokaliseret på indersiden af tindingelappen og er vigtig for indlæring og korttidshukommelse. Det menes at Hippocampus står for overførelsen af korttidshukommelsen til langtidshukommelsen i andre dele af hjernen.

Parahippocampus er et endnu mindre område opdelt i venstre og højre del. Den højre del er involveret i telepatiske evner.

100% af hjernen bliver allerede brugt
Nu er det klarlagt hvorledes indelingen af celler i den menneskelige hjerne er fordelt og hvad de bruges til. Det er ikke størrelsen af hjernen eller om vi bruger 10% eller 100% af hjernen som afgør hvor hurtigt vi kan tænke, eller hvor hurtigt vi kan bevæge os, hvad vi egentlig kan gøre i denne virkelighed.

Hjernen er ikke sindet
Den menneskelige hjerne har i mange år spirituelt været beskrevet som et instrumentpanel for sjælen. Din bevidsthed ikke at finde inde i hjernen, men uden for hjernen i det der kendes som et aura-felt, et elektrisk felt som både kan måles og ses af specielt fotoudstyr som bl.a. blev udviklet af Nikola Tesla som vi alle kan takke for overhovedet at have computere og radiokommunikation.

Nikola Tesla var meget bevidst om sit elektriske felt omkring sig, derfor gav han aldrig hånden til nogen og alle skulle holde en bestemt afstand til ham, da han mente andres elektriske felt ville forstyrre hans eget og dermed hans beslutninger.

Verdens hurtigste menneskelige regnemaskine hedder Scott Flansburg, i et tv-program lod han sig teste af forskere. Det var tydeligt for enhver at han kunne regne hurtigt; ved en test på et universitet kunne han fortælle resultatet af et avanceret regnestykke hurtigere end professorer kunne skrive det ind på sine regnemaskiner. En hjerneforsker scannede hans hjerne mens han udførte avancerede regnestykker. Mod al forventning var det IKKE centeret i hjernen der normalt aktiveres ved regnestykker hos andre som var aktivt. Hos Scott Flansburg var det frontallapperne der blev meget aktiveret, hvilket den pågældende hjerneforsker synes var underligt.

Frontallapperne er lokaliseret i den foreste del af hjernen.

Spirituelt forstås det at sjælen kommunikere og kontrollere den fysiske krop gennem frontallapperne som herefter kommer i forbindelse med resten af hjernen via. elektriske signaler. Desuden er kroppen spirituelt set kun et fartøj som sjælden kan styre. Kroppen fungere med et automatisk nervesystem der sørger for hjerteslag, fordøjelse, blodomløb osv. helt uden der skal tænkes over det. Kroppen er ikke bevidst. Sjælen er bevidst.

Sjælen er ren energi
Sjælen er ren energi i form af elektriske signaler. Hele universet indeholder uendelig information i form af elektriske signaler. Når et væsen tænker er det elektriske signaler som transmitteres som radiobølger som andre væsener kan opfange. Det menes at mennesker som bl.a. Scott Flansburg kobler sig på det der kendes som tanke-sfæren som omkranser hele Jorden og stråler ud i universet i alle retninger, og består af alle væseners tanker, total viden, og omvendt fra hele universet til alle os. Scott har så egenskaben at modtage matematiske kundskaber i denne tanke-sfære.

Forbrugerbladet “Tænk” skrev en artikel om danske forskere som havde opdaget et elektrisk felt udenfor hovedet omkring hjernen som lod til at have noget med bl.a. hukommelse at gøre og at det kommunikerede med frontallapperne. De havde en teori om at vores hukommelse og minder snarere var lagret i dette elektriske felt end inde i hjernen. Vi leder stadigt efter videnskabens publiceringer om yderligere informationer om det.

Hjernekirurg opdager bevidstheden ikke er i hjernen
Eben Alexander var i 2008 en 54 årig hjernekirurg som fik meningitis. Bakterier oversvømmede hans hjerne og sikrede at der ingen funktion var i de netværk, der skaber bevidsthed. Det er en medicinsk umulighed at funktioner såsom hørelse, syn, hukommelse, sprog eller følelser kan være intakte under de betingelser. Men selvom dette var et konstateret faktum kom hjernekirurgen på en bevidstheds-rejse; han oplevede en anden verden eller dimension som han selv forklarer det. Han blev overbevist om bevidstheden kan eksistere uden for den fysiske krop.

Der er mange beviser for at vi aldrig dør. Mennesker i regression (tidligere liv) erindre andre liv både før og efter dette liv. En pige i Indien fik f.eks. sin morder i et tidligere liv dømt for mordet på hende i dette liv, da hun kunne vise hvor liget var begravet og vise det hus hun boede i før, og genkende sin morder som sin egen onkel på et familiefoto der stadig hang i huset hun tidligere boede i, i et andet liv.

En dreng fra USA mødte sine gamle pilotvenner som han fløj sammen med i 2.verdenskrig. Han kunne huske detaljer som kun de vidste om ham. Der er altså mange beviser for at vores sjæl lever videre for altid. Jeg er selv uddannet regressionsterapeut og har selv oplevet andre liv, noget jeg ikke troede muligt før jeg tog uddannelsen.

Som et computerspil
Når der skal kontrolleres noget i et computerspil benyttes ofte tastatur, mus eller joystick, som sender elektriske signaler ind i computeren som udfører vores kommandoer i spillet. Før tastaturets elektriske signaler når selve computerens CPU(hjerne) er der faktisk en lille forsinkelse.

Alle dine bevidste valg og beslutninger er foretaget 7 sekunder FØR du bliver bevidst om dem.

Forskere fra “Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences” kunne via. en hjernescanner forudsige beslutninger hos testpersoner om de ville bruge enten højre eller venstre hånd hele 7 sekunder før deltagerene selv blev bevidst om det. Hjernescanneren overvågede frontallapperne i forsøgspersonernes hjerner. Igen er der tale om frontallapperne som spirituelt er forklaret at være området sjælen kommunikere med hjernen, med Ca. 7 sekunders forsinkelse.

Ny hjerne er under udvikling
Psykolog Erik Hoffmann har siden 1974 studeret menneskehjernens udvikling. Især har han forsøgt at skabe bro mellem videnskabelige studier af den ydre hjerne og den spirituelle meditation som studere hjernen indefra. Erik Hoffmann beskriver hjernen består af tre dele; Storhjerne, lillehjerne og frontallapperne som er det mindst aktive område, endnu. Erik Hoffmann har observeret at frontallappernes aktivitet er steget kraftigt siden 1974 til i dag.

Større frontallapper giver større empati, klarhed og generelt højere bevidsthed skriver Erik Hoffmann. Stigning i brugen af frontallapperne og bedre balance mellem højre og venstre hjernehalvdel kalder han for “den nye hjerne”.

Meditation kan øge frontallap-aktivitet, som er det ubrugte potentiale
Parietallaperne(center for følelser) er meget aktive i de fleste menneskers hjerner i forhold til frontallapperne. Mennesker der har en bedre balance mellem “den nye hjerne” og “den gamle hjerne” har også større empati og oplever ikke sig selv som adskilte enkeltindivider men har i højere grad en oplevelse af at hænge sammen med alt levende.

Tibetanske munke blev hjerneskannet mens de mediterede med åbne øjne, og deres frontallappers aktivitet steg markant med meget hurtige gamma-hjernebølger. psykolog Erik Hoffmann mener det er frontallapperne i hjernen som giver adgang til et kæmpe hidtil ubrugt potentiale. Forskere har også skannet hjernen hos mennesker der mediterede og følte sig som et med universet, og det beviste total nedlukning af parietallapperne(center for følelser), og stigning i aktiviteten i frontallapperne. Det er også bevist at top-eliten af sportsfolk var langt bedre end gennemsnittet til at aktivere frontallapperne.

Kundalini-rejsning
Psykolog Erik Hoffmanns og sin kæreste og partner Inger Spindler har deltaget i sit eget forskningsforsøg, som gik ud på at studere mennesker der havde gennemgået et spirituelt kursus i en ashram kaldet Golden City nord for Chennai i Indien. Inger Spindler stod i en kø i Indien da en dreng kom krybende over og tikkede, først ville hun ikke kendes ved drengen, men pludselig rejste der sig en energi som et elektrisk stød op igennem hendes krop og hun blev overvældet af kærlighed til drengen, en vedvarende kærlighed som en indisk vejleder forklarer som en kundalinirejsning.
Erik Hoffmann havde selvfølgelig en hjerneskanning af Inger før tilfældet. Han skannede hende efter tilfældet og kunne konstatere en bedre balance mellem brugen af højre og venstre hjerne halvedele.

Venstre hjernehalvdel er den verbale, sproglige og analytiske.

Højre hjernehalvdel er den kreative, visuele som opfatter rumlige relationer og håndterer følelser.

De to halvdele arbejder med igennem en funktionsdeling hvor de motoriske nervebaner krydser sådan at venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen og den højre hjernehalvdel styrer venstre side. Erik Hoffmann kan konstatere den venstre hjernehalvdel er meget dominerende hos de fleste, men kan samtidig igennem sine studier konkludere en forbedret balance mellem de to halvdele gennem mental træning. Han kan også påvise at mennesker får større kontakt med højre hjernehalvdel igennem dyb hypnose, meditation, eller bevidsthedsudvidende stoffer som LSD eller Ayahuasca som er en urte-te shamaner benytter for at komme i trance.

Ayahuasca indeholder det psykoaktive stof dimethyltryptamin (DMT).

Erik Hoffman mener man vil få et meget kedeligt liv hvis man kun udnytter venstre hjernehalvdel da højre hjernehalvdel skaber fred, glæde, kreativitet og kontakt til det spirituelle.

Ayahuasca og DMT
På Netflix.com kan man se filmen fra 2010 “DMT; The spiritual molecyle” som handler forskere som er interesserede i brugen af DMT (dimethyltryptamin) som lynhurtigt efter indtagelse går direkte i hjernen og ændre ens opfatteevne betydeligt i kort tid. Mennesker har set de mest fantastiske ting og ændre sinelivsopfattelse bagefter. Der er meget lille risiko for vanedannelse ved brug af DMT. Ayahuasca er en blanding af forskellige urter således effekten fra DMT varer op til 3-4 timer eller længere.

Lille advarsel inden du selv brygger Ayahuasca
Fra et forum “psychedelia.dk” om urte-teen Ayahuasca; “Ayahuasca er en meget kraftig oplevelse og kan give “livs ændrende” trip og tanker. Det er et langt trip som kan vare op til 12 timer, så det er en god ide at have en person tilstede der ikke har drukket det.”

Fuldt potentiale af frontallapperne skal trænes frem
Når man træner muskler bliver de stærkere i styrke og større i masse. Hvis musklerne ikke trænes eller bruges i det hele taget vil de tabe megen styrke og masse. Det er videnskabeligt bevist at hjernens områder der ikke bruges bliver nedbrudt med tiden. Omvendt er det også bevist at de områder i hjernen der trænes bliver stærkere, især med en balanceret kost til lige netop individet selv.

For at øge dit potentiale skal hjernen også have bedst mulig transport af ilt og affaldsstoffer. Din blodtype har stor indflydelse på hvilken kost du bør spise for at opnå bedst funktion af blodets røde blodlegemer og meget mere.

Læs f.eks.;

Metoder til at øge og bruge vores virkelige kapacitet
Fysikeren Albert Einsteins hjerne var magen til andre menneskers hjerner selvom nogen tror han var anderledes. Albert Einstein kunne i få øjeblikke åbne sin hjerne til en højere bevidsthed som gav ham svar på hans udfordringer, ligesom det matematiske geni Scott Flansburg også kunne. Albert Einstein benyttede f.eks. denne meget simple teknik til at åbne sin hjernes frontallapper;

 1. Sæt dig tilrette på en stol og hold en lille bold eller andet i hånden
 2. Luk øjnene og tænk på et eventuelt problem du har, vent og vent, når din hjerne falder helt til ro og du falder i søvn slipper din hånd bolden.
 3. Du vågner når bolden rammer gulvet, og i dette øjeblik har du fuldstændig aktivitet i frontallapperne og dermed adgang til din sjæl som har adgang til al viden. Nu er det op til dig at opfange så meget information du kan.

Teknikken kan gentages igen og igen, og husk det træner frontallapperne så de bliver mere og mere aktive.

At fokusere mere på at skrive ting ned end at lære at huske dem, kan være en dårlig ide da dette ikke træner hukommelsen og faktisk medfører en dårligere hukommelse.

Om morgenen er hjernen meget mere åben og tættere på fuldt potentiale.

Humor er meget vigtigt fordi det aflaster hjernen fra alle de seriøse logiske opgaver i livet. Det er endnu ikke fastslået om humor tilhøre den højre eller venstre hjernehalvdel, da humor kræver både logik fra venstre hjernehalvdel og abstrakt tænkning fra højre hjernehalvdel for at fungere.

Ved at træne hjernen 12 minutter om dagen kan ens tankekraft øges op til 30% viser forskning.

Meditation og sundhed er nøglen
Daglig meditation på mindst 1 minut pr. år i alder er anbefalet. Det er op til dig selv hvor meget energi du vil ligge i det, men husk på at hjernen er som en muskel som skal trænes hvis den skal fungere mere optimalt.

Der er undersøgelser som viser at spirituelle mennesker har flere hjerneceller til bedre at kunne håndtere stress og generelt fungere bedre og er mere lykkelige end ikke-spirituelle mennesker. Et spirituelt menneske er meget bevidst om sin krop, derfor vælges også en sundere kost som sikre flere næringsstoffer som er meget nødvendige for at hjernen fungere korrekt.

Nerveceller skal bruge glukose
Alt efter din blodtype er sukker mere eller mindre godt for din hjernes funktion. Sukker er glukose, og glukose er eneste brændstofkilde nerveceller skal bruge for at fungere. Dit blodsukker skal være optimalt balanceret for at nerveceller (hjerneceller) fungere optimalt. Det er vores mening at det er langt farligere med for ofte lavt blodsukker end for højt blodsukker.

Jo mere tankeaktivitet du har desto mere glukose skal dine nerveceller også bruge.

Kunstige sødemidler som aspartam har kun skadelig effekt for nervecellerne og kroppens balance, især hvad angår balancen af blodsukker.

 

Kilder;

 • Information.dk
 • Kristeligt-dagblad.dk
 • Wikipedia
 • Filmen “Lucy”
 • Filmen “Limitless”
 • Google
 • Biotechacademy.dk
 • Filmschoolrejects.com
 • Psychedelia.dk
 • Sundhedsstyrelsen
 • Icmag.com
 • Thctalk.com
 • Facebook.com/betterthanever07/posts/412568325484471
 • Med humor som våben – sproglig humor som bindeled mellem kognition og emotion, af uafhængig forsker Thomas Raab
 • Ncbi.gov (PubMed)
 • Impulsivity, Frontal Lobes and Risk for Addiction. Bowles Center for Alcohol Studies, Departments of Pharmacology, Psychiatry and Psychology, Biomedical Research Imaging Center, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC 27599. PMC2730661
 • Changes in regional cerebral blood volume in frontal cortex during mental work with and without caffeine intake: functional monitoring using near-infrared spectroscopy. Osaka University Graduate School of Medicine, Health Science, 1-7 Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871, Japan. J Biomed Opt. 2004 Jul-Aug;9(4):788-93.
 • Neurobiology of Spirituality. Chief Consultant Psychiatrist, Elite Mission Hospital, Kerala, India. Mens Sana Monogrv.6(1); Jan-Dec 2008PMC3190564.
 • Artikelbillede fra Pixabay.com