Blodtyper som får udfordringer ved at blive gravide sammen

30. september 2018 Slået fra Af Viktor

Har i problemer med at blive gravide? så er jeres blodtyper meget vigtigere end først antaget, især rhesusfaktoren. Det er ikke sikkert jeres læger og klinikker som prøver at ”hjælpe” jer oplyser om denne vigtige faktor.

Har i forskellig rhesus i jeres blodtype, kan det give store udfordringer med at gennemføre en graviditet, og føre til utallige spontane aborter. Er kvinden blodtype O og manden A, B eller AB kan det også give problemer.

Eksempel
For over 15 år siden ville et par gerne have børn, de var i 20´erne og gift, havde hus og hjem på plads, nu manglede der bare børn.

Første gang gik graviditeten længst, men lige før de 3 måneder gik det galt, fosteret havde ingen hjertelyd og måtte fjernes på hospitalet. Første gang var rigtig hårdt, for de havde delt den glædelige nyhed med venner og familie at de skulle være forældre. De efterfølgende 10 gange med samme resultat; ingen hjertelyd og turen på hospitalet blev en normalitet.

Testet på klinik
Parret blev testet for kønssygdomme, kompatibilitet af DNA, kromosomer igennem mange blodprøver osv. og alt var i orden fik de af vide. Så det var bare mystisk at det ikke ville lykkedes at få børn.

Parret kendte ikke sine blodtyper dengang for 15 år siden.

I Reddigselv.dk´s forskning i blodtyper, fødselsdato og personligheder med relevans til helbred, som har været forsket i siden man opdagede store personlige forskelle efter blodtype i 1958, har vi ikke fokuseret forskningen i kompatibilitet hvad angår graviditet og rhesusfaktoren før i dag.

Vi fandt blodtyperne på parret via. et Eldon Card, hjemmeblodtypetest som alle kan købe på et apotek, som var meget præcis.

Kvindens blodtype er A rhesus negativ (rh-) og mandens blodtype er O Rhesus positiv (rh+). Så nu opstår der en mulig forklaring på parrets problemer med graviditet, og de mange spontane aborter.

Når en rhesus negativ kvinde først har været gravid med et rhesus positivt foster, bliver næste graviditet meget sværere, fordi risikoen for moderens blod er blandet med fosterets rhesus positive blod, og har dannet antistoffer mod det for altid.

Læger synes ikke det er relevant
Danske læger synes ikke blodtyper har noget med kost og helbred at gøre, intet med personligheder at gøre, og oplyser ikke om ukompatible blodtypers risiko for at miste fostret igen og igen, i hvert fald ikke i det ovenstående kendte eksempel. Andre par hvor moderen er rhesus negativ har fået medicin til at modvirke antistofferne mod rhesus positivt blod ved graviditet med et rhesus positivt forster.

Reddigselv.dk studerer videnskabelige publiceringer fra PubMed, British medical Journal og andre Science-baserede artikler for lidelser, naturlig helbredelse, personligheder ud fra øjenfarve, blodtype, fødselsdato og meget mere. I disse databaser står der klart at en rhesus negativ mors blod kan angribe et fosters blod som er rhesus positiv, hvis fostrets blod kommer i kontakt med moderens blod, hvilket faktisk er mere hyppigt end andre medier skriver, eller hvis moderens blod på noget tidspunkt har været udsat for rhesus positivt blod som f.eks. under sex med en rhesus positiv mand.

Når rhesus negativ blod udsættes for kontakt med rhesus positivt blod, danner det antistoffer mod rhesus positive blod, og kan således skade et fosters røde blodlegemer så fosteret kvæles af iltmangel og oversyring.

Hvis en rhesus negativ kvinde formår at føde et rhesus positivt barn er det meget heldigt, men næste barn vil være meget svært at producere, fordi der højest sandsynligt har været blodkontakt mellem det første barns og kvindens blod.

Abort
Når en kvinde mister et foster bliver det ofte fjernet helt på hospitalet, en såkaldt udskrabning, og her er der ret stor risiko for at et rhesus positivt fostrets blod kommer i kontakt med moderens rhesus negative blod. Herefter vil det være tæt på ganske meget svært for den samme mor og far at få børn sammen, når vi tager udgangspunkt i moderen er rhesus negativ og faderen er rhesus positiv.

Defekter
Når en mor har rhesus negativt blod og får barn med en rhesus positiv far, så er der øget risiko for at barnet fødes med defekter, viser en undersøgelser fra 2015.

Rhesus bestemmes
Faktoren for rhesus er genetisk bestemt og kan ikke umiddelbart ændres. Det rhesus positive gen er stærkest og derfor dominant overfor rhesus negativ, og derfor er fosterets blodtype næsten altid rhesus positiv hvis faderen er rhesus positiv og moderen rhesus negativ.

Når moderen er rhesus negativ og faderen er rhesus positiv, er der mere end 50% chance for at fostret bliver rhesus positiv, og sådan et par får ganske svære udfordringer med at få børn sammen hvis moderens blod tidligere eller under graviditeten får kontakt med rhesus positivt blod. Er man bevidst om dette kan der gives medicin for at hæmme moderens antistoffer mod rhesus positivt blod, og en graviditet burde fungere.

Dengang for 15 år siden, fik vores par ingen medicin for den forskellige rhesus faktor og fik det heller aldrig, på trods af omfattende undersøgelser, men fik blot af vide at de var kompatible, hvilket vi nu kan se var fejlagtigt oplyst, eller tilbageholdt viden af ukendte årsager.

ABO
Om far og mor har forskellig blodtype inden for ABO systemet, er ikke så vigtig da kun 20% af ufrivillige aborter skyldes ABO ukompatibilitet, men det omfatter mest blodtype O. I følgende eksempler går vi ud fra manden og kvinden begge har samme rhesus.

Er far blodtype O og mor blodtype A, B eller AB, så bliver fosteret enten blodtype A, B, AB eller O, og graviditeten burde fungere ganske fint hvad angår blodtyperne. Blodtype O har ingen antistoffer af A eller B, derfor fungere et blodtype O foster fint i maven på en kvinde med blodtype A, B eller AB.

Der kan dog være problemer med en blodtype O mor som har et foster med blodtype A, B eller AB, men det kan løses medicinsk hvis lægerne ”orker” at undersøge det.

Der er også undersøgelser som peger på en øget risiko for abort hos blodtype O, men mest i forbindelse fosteret har blodtype A, B eller AB.

Artiklens information er noget at være opmærksom på hvis i gerne vil være forældre men oplever problemer igen og igen. Gør krav på al information, og smiler en læge skævt til denne information antyder det at lægen intet ved om denne forskning og det er tid til at finde en anden læge, hvis i vil have den bedste rådgivning for at blive gravide.

Læs også;

 

Kilder;